Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Curaçao Port Services (CPS) is niet te spreken over het onderzoek verricht door Ecorys in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

cpsVolgens het containerhavenbedrijf worden de ‘onjuiste conclusies’ in het rapport niet door feiten onderbouwd en is niet gebruikgemaakt van door CPS aangeleverd materiaal om het tegenovergestelde te bewijzen.
Ecorys krijgt van CPS een week de tijd om bewijs te leveren dat de conclusies in het onderzoek naar de consumentenprijsontwikkeling op de drie Caribische landen in het Koninkrijk ondersteunen. Indien Ecorys hiervan af ziet, onderneemt CPS gerechtelijke stappen tegen het internationale onderzoeks- en beleidsadviesbureau.
In een brief gedateerd 1 maart 2018 dat in handen is van deze krant, verwijst HBN Law - het advocatenkantoor dat CPS vertegenwoordigt - naar uitspraken in het onderzoek van Ecorys. ,,Cliënt is van oordeel dat verklaringen/conclusies niet als feit kunnen worden neergezet, simpelweg omdat enkele door u geïnterviewde personen deze beschuldigingen hebben gemaakt.” Van een professional mag worden verwacht dat die ervoor zorgt dat de verklaringen in een dergelijk rapport op feiten berusten, zo vervolgt het advocatenkantoor namens CPS. ,,Aangezien u door cliënt van bewijs bent voorzien dat het tegenovergestelde aangeeft dan wat u in het onderzoek beweert, zou u het geval grondig hebben moeten onderzoeken, vervolgens een mening hebben moeten vormen en slechts een conclusie hebben moeten vormen door feiten wordt ondersteund.”
In het onderzoek van Ecorys dat reeds in november 2017 in Nederland is gepresenteerd en pas deze week - drie maanden later - op Curaçao, worden verschillende problemen aangekaart. Zo zou onder andere het aantal containerbewegingen laag zijn vanwege een kapotte kraan, maar ook als gevolg van onervaren werknemers; wordt er niet gewerkt met tijdschema’s en zouden er te weinig onderstellen zijn waarop containers geplaatst en vervoerd worden. De haven van Curaçao zou slecht functioneren en achterlopen in vergelijking met regionale concurrenten zoals Aruba en Sint Maarten.
,,Uw stellingen hebben de goede naam en reputatie van cliënt, haar werknemers en van de Curaçaose haven in het algemeen geschaad”, zo stelt HBN Law. ,,Om de negatieve impact te vermijden heeft cliënt u hard bewijs aangeboden om het tegenovergestelde te bewijzen. Uw weigering om dit aan te nemen heeft nu geleid tot uw onjuiste verklaringen die in de Curaçaose media zijn overgenomen. Het geeft duidelijk aan hoe uw verklaringen door het algemeen publiek worden geïnterpreteerd.” Het advocatenkantoor dat CPS vertegenwoordigt, waarschuwt dan ook: ,,Cliënt zal niet zomaar toekijken terwijl uw verklaringen ongecorrigeerd in stand blijven.” Aan Ecorys wordt een week de tijd gegeven om hard bewijs te presenteren die de in het rapport opgenomen stellingen onderbouwen. Wanneer het onderzoeksbureau in gebreke blijft, zal CPS zonder waarschuwing, gerechtelijke stappen ondernemen.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.