Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Adriaan ‘Dutch’ Schrier, directeur van Sea Aquarium en van Substation, moet stoppen met de bouw van kades voor de aanleg van boten in het binnenwater bij het Lions Dive Hotel. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald.

substation
Tijdens de behandeling van de rechtszaak heeft het Lions Dive Hotel & Marina aan de hand van een tekening van landmetersbureau MDP aangetoond, dat er ten noorden en ten westen van de oostelijke kustlijn 2.669 vierkante meter land door Schrier is aangewonnen. De rechter verbiedt de eigenaar van Substation om uitvoering te geven aan de plannen voor twee kades in het binnenwater. De reeds geplaatste palen moeten binnen een maand zijn verwijderd.
Het is Substation wel toegestaan om een kade aan de westkant van het schiereiland aan te leggen, op voorwaarde dat dit schiereiland eerst verkleind wordt door minimaal 500 vierkante meter af te graven. Om Lions Dive Hotel niet tot last te zijn, mag aan die nieuwe kade beperkt worden aangemeerd door grote schepen; het onderzoeksschip Chapman of een ander schip van vergelijkbare omvang mag er van de rechter hooguit acht keer per jaar aanleggen, telkens hooguit 24 uur.
De rechter oordeelt dat ook Curaçao Public Aquarium onrechtmatig heeft gehandeld door het schiereiland veel verder te vergroten dan volgens een in het jaar 2000 met het Lions Dive Hotel getekende overeenkomst was bepaald. De nader te bepalen schade die het hotel daardoor heeft geleden, moet door Curaçao Public Aquarium worden vergoed. Public Aquarium moet ook de kosten van het geding in eerste aanleg betalen, begroot op 8.510,35 gulden.
De rechter is overgegaan tot het uitspreken van de verboden, nadat partijen het eerder niet eens konden worden over een concreet plan. Curaçao Public Aquarium is nu verplicht tot het afgraven van de 500 vierkante meter grond. Indien Dutch Schrier toch doorgaat met werkzaamheden aan de kade aan het binnenwater, riskeert hij een dwangsom van 25.000 gulden per overtreding, tot een maximum van een half miljoen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).