Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voordat het exploitatiemodel voor het berekenen van de structurele kosten van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in gebruik kan worden genomen, moet Sona eerst voldoen aan de condities die het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) daaraan heeft gesteld.

hnorekenDat zegt Gilbert Martina, die als managing director van de bv HNO in oprichting verantwoordelijk is voor de transitie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe ziekenhuis HNO. Martina reageert op een persbericht waarin Sona stelt dat het exploitatiemodel ‘op korte termijn’ door de stichting zal worden overgedragen aan het ministerie van GMN. ,,Daarover is goed overleg en zijn al vergaande afspraken gemaakt”, aldus Sona in het persbericht, waarin de stichting zich presenteert als ‘hoofduitvoerder’. ,,Er is inderdaad overleg”, zegt Martina. ,,Maar aan de overdracht zijn condities gesteld en pas als daaraan is voldaan kan het model worden overgedragen.”
Sona zegt in mei 2017 opdracht te hebben gegeven aan het bureau Performation Healthcare Intelligence voor het opstellen van een ‘dynamisch rekenmodel als basis voor de nieuwe berekeningen van de structurele ziekenhuiskosten’. In het model HNO 1.0 kunnen de belangrijkste aannames die ten grondslag liggen aan de berekeningen op ieder moment worden aangepast. ,,Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het model altijd kostenberekeningen kan maken die gebaseerd zijn op de actualiteit”, aldus Sona.
Bovendien is er de mogelijkheid om alternatieve scenario’s door te berekenen waardoor het rekenmodel door de overheid gebruikt kan worden als beleidsinstrument voor zowel kwaliteitsverbetering als kostenbeheersing van de Curaçaose gezondheidszorg.
In de definitieve versie van HNO 1.0 zal de feedback en extra informatie van de stakeholders en de belangrijkste gebruikers van het model worden verwerkt, waaronder Sehos, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het ministerie van Financiën.
Vandaag is Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer (PIN) aanwezig in de openbare Statenvergadering, evenals de Sehos-directie en de Gezondheidsinspectie en komt dit onderwerp mogelijk ook aan de orde.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).