Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De drie ‘radar domes’ (satellietkoepels, ofwel de drie witte bollen, waaronder zich radarapparatuur bevindt) op Westpunt zijn in de regeerperiode van Maurice Adriaens als minister van Telecommunicatie (1998-2001) daar geplaatst door het bedrijf Orbcomm.

satellietkoepels Dit heeft het Antilliaans Dagblad uitgezocht naar aanleiding van een ingezonden brief van John Baselmans die suggereert dat deze bollen voor geheime militaire doeleinden gebruikt worden. Adriaens legt erover uit: ,,In die tijd wilden we Curaçao op de kaart zetten als telecomfacilitator. Het bedrijf Orbcomm was op het eiland en zocht een locatie voor het installeren van de koepels die tot doel hadden om de signalen van het trackingsysteem op olieleidingen door onbewoonde gebieden in Zuid-Amerika, te kunnen ontvangen. Het werkt zo: de olieleidingen geven signalen af die door satellieten worden opgevangen en via domes worden doorgestuurd naar het hoofdkantoor in Houston, Verenigde Staten (VS). Ze zochten een plaats op aarde dicht bij de evenaar. De koepels zijn dus van een private organisatie en dat wordt gefinancierd via de olie-industrie. Curaçao verdiende eraan door verhuur van het terrein waarop de domes gebouwd zijn, UTS verhuurde internetverbindingen en er waren drie lokale technici die onderhoud pleegden aan de apparatuur.” Adriaens weet niet of - nu zo’n 20 jaar later - de satellietkoepels nog in gebruik zijn en nog voor dezelfde doeleinden gebruikt worden.
Op de website van Orbcomm wordt uitgelegd dat het bedrijf onder andere management uitvoert over het monitoren van olie- en gasinstallaties. ,,Olie- en gasbedrijven moeten verzekerd zijn van een continue werking van gevoelige apparatuur, ongeacht waar deze apparatuur geïnstalleerd is. Dit betekent dat de bedrijven precies moeten weten waar de installaties en apparatuur zich bevinden en hoe deze functioneren. Als er problemen zijn, moeten die geïdentificeerd kunnen worden. Orbcomm heeft speciaal gebouwde technologie ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van olie- en gasexploitanten. Onze betrouwbare netwerken en apparaten helpen olie-en gasbedrijven om de bedrijfsvoering te verbeteren, met lagere operationele kosten en meer winst.” Over het monitoren van de pijpleidingen staat specifiek uitgelegd dat bijvoorbeeld de corrosie gemeten wordt om lekkage te voorkomen. Er is ook controle op oliediefstal.
Navraag van deze krant bij UTS, levert geen informatie op. Ook de woordvoerder van het Amerikaanse consulaat stelt dat de koepels niet van de VS zijn of bij het consulaat horen. De domes zijn ook niet van de Meteorologische Dienst, dus er bevinden zich geen weerradars in de koepels, zo luidt het antwoord van een van de meteorologen. Ook de woordvoerder van Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied stelt dat de domes niet van defensie zijn, noch van de kustwacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).