Van onze correspondent
Den Haag - Dertig miljoen euro trekt de Nederlandse regering extra uit voor verbetering van de infrastructuur en armoedebestrijding in Caribisch Nederland.


schoutenHet geld is afkomstig uit het fonds dat het kabinet-Rutte III in het leven heeft geroepen voor het aanpakken van regionale knelpunten. Van de beschikbare 950 miljoen euro is nu voor 187 miljoen een bestemming bepaald, waarvan er dus 30 miljoen naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan, zo blijkt uit een brief die minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Binnen het kabinet is zij verantwoordelijk voor de regie van de aanpak van regionale knelpunten en regionale deals.
,,Het kabinet heeft besloten om ook middelen uit de Regio-envelop aan te wenden voor de problematiek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de inwoners van de eilanden heeft Nederland immers een bijzondere verantwoordelijkheid. Het kabinet legt daarbij conform het regeerakkoord de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede", schrijft de bewindsvrouw mede namens minister Kajsa Ollongren (D66) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
,,De middelen die het kabinet inzet bieden zicht op het realiseren van plannen die bijdragen aan de gewenste versterking van de samenleving en brede welvaart op de eilanden. Een succesvolle aanpak vraagt een gezamenlijke vormgeving van projecten door Rijk, eilandbestuur en -bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen", aldus Schouten, die benadrukt dat aan de extra investeringen wel de voorwaarde wordt gesteld dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau zijn geborgd.
,,Als we samen optrekken als overheden en daarbij ook verbindingen maken met onze partners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn we effectiever in het oppakken van maatschappelijke opgaven. In de komende periode zullen de staatssecretaris van BZK en ik daarom in samenwerking met de interdepartementale Stuurgroep Caribisch Nederland het gesprek aangaan met de partners en stakeholders in Caribisch Nederland om te komen tot een verdere uitwerking van kansrijke projecten."
De bijdragen uit de Regio-envelop zijn niet bedoeld om gaten in begrotingen te dichten of taken die tot de eilandelijke verantwoordelijkheid behoren te financieren. Projecten - die mogen ook in de vorm van public-private partnerships worden gegoten - worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. Het kabinet streeft ernaar voor het zomerreces goed uitgewerkte, gezamenlijke plannen te hebben. Hoe de dertig miljoen over de drie eilanden wordt verdeeld, is nog niet bepaald.
De 950 miljoen uit de Regio-envelop komt in jaarlijkse tranches beschikbaar tot 2022. Dat geeft regio’s tijd om met voorstellen te komen. De minister: ,,Iedere regio kent zijn eigen maatschappelijke uitdagingen. Deze kunnen liggen op het gebied van natuur, wonen, veiligheid, recreëren en onderwijs. Het kabinet wil daarbij helpen. Niet door zelf met voorstellen te komen, maar door de regio te vragen zelf plannen te maken. We denken en doen graag mee bij ideeën die erop gericht zijn de leefbaarheid te vergroten en de welvaart meer te verdelen." 
Schouten eindigt haar brief met de mededeling 'verheugd' te zijn dat het kabinet 'een eerste stap kan zetten om het economisch perspectief in Caribisch Nederland te verbeteren. ,,Ik zie uit naar het verstevigen van de samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).