Van een onzer verslaggevers
Willemstad - RBC Royal Bank nv in de Dutch Caribbean is in 2017 in de rode cijfers beland en registreert over het gebroken boekjaar tot en met 31 oktober een verlies van 117,9 miljoen gulden. Orkaan Irma heeft de bankresultaten sterk neerwaarts beïnvloed.

rbc
Zo leest het Antilliaans Dagblad in de elders in deze krant gepubliceerde Consolidated Financial Highlights, zoals voorgeschreven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Ter vergelijking: over 2016 werd een winst geboekt van 9,8 miljoen en over 2015 een positief resultaat van 21,9 miljoen.
In hun directieverslag schrijven Pierrot Hurtado en Jarl Jie-A-Looi dat het verlies vooral het gevolg is van 88,5 miljoen aan bijzondere waardevermindering op leningen en voorschotten en 32,1 miljoen aan waardevermindering op goodwill. Uit voorzichtigheid is door de genomen voorzieningen - omdat mogelijk leningen niet zouden kunnen worden afbetaald vanwege de langdurige impact van Irma op de Bovenwindse Eilanden - het resultaat fors negatiever.
Ook was sprake van zo’n 10 procent minder aan netto rente-inkomsten, namelijk 91,6 miljoen tegen nog 101,9 miljoen een jaar eerder. Hoewel de personeelslasten met 61,8 miljoen vrijwel gelijk bleven, namen ‘andere operationele uitgaven’ met 10 miljoen flink toe.
RBC, dat deel uitmaakt van de grote moedermaatschappij RBC Royal Bank in Canada, spreekt zelf van ‘sterke tegenwind’ in de Dutch Caribbean. Ook letterlijk met de orkaan Irma dus op de Bovenwinden, waardoor er ‘ruime voorzieningen zijn genomen’. Op Aruba en Curaçao werden filialen samengevoegd.
De afgelopen jaren is gewerkt aan de transformatie van de bank; een die op het vlak van digitale dienstverlening leidend moet zijn. Met deze langetermijnstrategie verandert de traditionele bank in één die meer gericht is op elektronische en mobiele kanalen, elders in de wereld maar ook in de Dutch Caribbean. Op deze manier richt RBC zich erop om ‘de Bank van de Toekomst’ te worden. Aldus de directie.
Van het balanstotaal van 3.189 miljoen (bijna 3,2 miljard) bestaat 2.766 miljoen uit spaargelden en deposito’s van rekeninghouders. Dit is een groei ten opzichte van een jaar eerder toen RBC bijna 2.609 miljoen aan spaartegoeden aanhield. Het totale eigen vermogen bedraagt 273,7 miljoen (was 391 miljoen twaalf maanden eerder). De bank heeft per 31 oktober voor 1.414 miljoen aan leningen en kredieten uitstaan.
RBC kreeg gisteren een goedkeurende verklaring van accountant Gijsbert Turkenburg van PricewaterhouseCoopers (PwC) Dutch Caribbean op Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.