Van onze correspondent
Oranjestad - Vervuiling en klimaatverandering zorgen voor meer problemen dan verdwijnende koraalriffen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De ziekmakende blauwalg (cyanobacterie) is aan het oprukken. Dat laten de eerste resultaten zien van een onderzoek aan boord van de Pelagia. 


blauwalgZo’n honderd onderzoekers gingen in december aan boord van dit onderzoeksschip van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ). Het gaat om een oceaanexpeditie van zeven maanden. Geankerd in de haven van Oranjestad, vertelt expeditieleider Fleur van Duyl Caribisch Netwerk over de eerste resultaten.
,,Veertig jaar geleden was de rifbedekking zo’n zestig tot zeventig procent. Dat is nu gemiddeld ongeveer vijftien procent geworden. Dat is wel een enorme achteruitgang.” De riffen vormen een natuurlijke kustbescherming. De wetenschappers hebben nu voor het eerst een dieptekaart gemaakt van Bonaire. Daarop is te zien dat bij bebouwde gebieden ook diepe riffen veel te lijden hebben.
Op de kaart wijst van Duyl het laagstgelegen gebied van Bonaire aan. ,,De zeespiegelstijging gaat in dit gebied rond de twee millimeter per jaar. De afgelopen jaren is het zeewater langs de kust van Bonaire en dus ook van Aruba tien centimeter gestegen. Als de riffen niet groeien, betekent dit dat het water steeds vaker het land inkomt.”
Van Duyl heeft ook onderzoek gedaan naar de blauwalgen. Ze zagen deze al op Bonaire, maar hebben voor het eerst onderzoek op Curaçao gedaan. Ook daar zijn de algen gesignaleerd. Of het ook op Aruba voorkomt, weten zij nog niet. Ze willen graag het grote strand op Aruba bij de hotels onderzoeken, want de verwachting is dat de algen daar ook zitten.
,,Overdag maken ze belletjes en laten die los, als een soort matten. Deze ‘matten’ drijven naar de oppervlakte. Als de belletjes op het strand aanspoelen, kunnen mensen ermee in contact komen.” In Nederland wordt er tegen gewaarschuwd want mensen en dieren kunnen er ziek van worden.
Als oorzaak noemt Van Duyl in eerste instantie de lokale vervuiling. ,,Veel zoet water sijpelt ongestoord de zee in alsook afvalwater met schadelijke nutriënten. Dat komt vooral omdat de eilanden geen centraal rioleringssysteem hebben. Alle beerputten komen uiteindelijk in het grondwater terecht en dat sijpelt uiteindelijk in de zee.” 
Ze pleit voor een oplossing waarbij zoet water wordt opgevangen en gerecycled.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).