Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN) presenteert komende week het X-team dat milieuovertredingen gaat aanpakken en strafbaar stellen. ,,Curaçao is vervuild”, zegt de minister. ,,We gaan grote schoonmaak houden op het eiland.”

vervuiling
Leider van het X-team is inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Hij wordt bijgestaan door procureur-generaal Roger Bos en Gabriel Murray, sectordirecteur Milieu & Natuur bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Het team bestaat verder uit politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Inspectie en de douane, Domeinbeheer, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), het ministerie van GMN, Selikor en enkele andere instanties.
Het X-team is herhaaldelijk bijeengekomen voor overleg, en is nu klaar om in actie te komen, aldus de minister. ,,Volgende week zal het X-team zich via de media aan de gemeenschap presenteren. Ik wilde die presentatie deze week laten plaatsvinden, maar door de drukke agenda en een nieuwe vergadering in de Staten, is de geplande persconferentie een week verschoven.”
In navolging van het multidisciplinaire team van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) dat de vergunningen van winkeliers en horecagelegenheden controleert, en de kwaliteit en houdbaarheid van producten checkt, gaat het X-team ondernemingen op Curaçao controleren op verantwoorde omgang met afvalstoffen. In geval een bedrijf vergunningplichtig is inzake de Hinderverordening, dan wordt gecontroleerd of er aan de voorwaarden is voldaan. ,,Is dit niet het geval, dan zal ik niet aarzelen bestuursdwang toe te passen”, zegt minister Camelia-Römer. ,,De overheid gaat handhaven, we gaan ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd en dat verdere overtreding van regels wordt voorkomen. Ofwel door bestuursdwang, of door een dwangsom of door boetes.”
Het X-team gaat niet alleen bedrijven controleren, maar de vervuiling van het eiland in het algemeen aanpakken, volgens het beginsel de vervuiler betaalt. Iedere vervuiler gaat financieel verantwoordelijk worden gesteld voor het verwijderen of ongedaan maken van de door hem veroorzaakte verontreiniging, zo kondigt Camelia-Römer aan.
Olie die op diverse plekken op het eiland gedumpt is, bergen zwerfvuil, bouwpuin en gedumpte huisraad en dode dieren, het X-team gaat speurwerk verrichten om overtreders te vervolgen. ,,Curaçao is vervuild, en dat gaat nu veranderen”, zegt de minister, die aangeeft dat de milieuwetgeving op Curaçao weliswaar verouderd en ontoereikend is, maar dat de overheid niettemin kan handhaven. ,,Dankzij de multidisciplinaire opzet van het X-team kan er in voorkomende gevallen vanuit vele invalshoeken op basis van bestaande wetgeving worden opgetreden”, aldus Camelia-Römer. ,,Door de gezamenlijke aanpak zijn we in staat om milieudelicten aan te pakken, en de verantwoordelijken strafrechtelijk te vervolgen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.