Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft gisteren een nieuw onderzoek aangekondigd naar de werksituatie in de operatiekamers (OK) van het ziekenhuis, en het handelen van algemeen chirurg Menno Misset in het bijzonder. De chirurg is door de directie van het ziekenhuis met verlof gestuurd.

sehos
Het gaat niet om een strafmaatregel, aldus directeur Anthon Casperson. De vrijstelling van zijn werkzaamheden zou in goed overleg met Misset zijn overeengekomen. Hoe lang de chirurg wegblijft, zal afhangen van de resultaten van het nieuwe onderzoek.
De directie zegt onafhankelijk onderzoek te willen laten uitvoeren door externe specialisten. Dit is gisterochtend voorafgaand aan een persconferentie in het ziekenhuis medegedeeld aan inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Die heeft volgens Casperson vrede met de beslissing van het ziekenhuis.
De Inspectie voor de Volksgezondheid maakte afgelopen donderdag haar onderzoeksrapport openbaar. Als toezichthouder op de medische zorg op Curaçao heeft de inspectie, na op 18 januari kennis te hebben genomen van het dreigen met werkweigering door het OK-personeel vanwege onmin over algemeen chirurg Menno Misset, spoedberaad met de medische staf van het ziekenhuis en betrokken medische vakgroepen gelast. De volgende dag begon de inspecteur-generaal onderzoek te verrichten naar het functioneren van de algemeen chirurg. Huurman bestudeerde OK-verslagen, verslagen van werkoverleg en een reeks klachten van verplegers, arts-assistenten en een anesthesist en komt tot de conclusie dat klachten ofwel onvoldoende onderbouwd zijn om te kunnen worden beoordeeld, ofwel ongegrond zijn. ,,Op basis van de beschikbare informatie is er geen grond te concluderen dat dr. Misset zijn vak - algemene chirurgie en enkele deelspecialisaties - onvoldoende beheerst”, aldus de inspecteur-generaal die concludeert dat Misset op bepaalde momenten niet alleen correct maar bovendien ook prijzenswaardig heeft gehandeld, en dat kritiek hier niet op zijn plaats was.
De inspectie beveelt het ziekenhuis aan een Verklaring van Eerherstel voor de chirurg op te stellen, en er zorg voor te dragen dat de onderlinge communicatie tussen specialisten, assistenten en verplegers op de OK verbetert. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet Misset snel Papiaments leren en moet hij van zijn collega’s steun en begeleiding krijgen.
De directie van het ziekenhuis, vertegenwoordigd door algemeen directeur Anthon Casperson en medisch directeur Franke Scheper, heeft gisterochtend niet gesproken over een Verklaring van Eerherstel voor Misset. Of en wanneer die er komt, is niet duidelijk. Een aanbeveling van de inspectie is geen verplichting, aldus de woordvoerder van het ziekenhuis.
De directie van het Sehos verlangt een onderzoek dat breder is van opzet dan het onderzoek dat door de inspecteur-generaal is uitgevoerd, en waarbij de focus ligt op de verhoudingen tussen de vakgroep chirurgie, de vakgroep anesthesie en de vakgroep gynaecologie enerzijds, en anderzijds de manier van werken van deze vakgroepen met de verplegers en assistenten op de OK die dagelijks met alle drie de vakgroepen te maken hebben. ,,Het gaat er niet om de inspecteur-generaal af te vallen, het nieuwe onderzoek is geen blijk van wantrouwen jegens de inspectie”, zegt directeur Scheper. ,,Als ziekenhuis hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid, het is voor de directie van groot belang te weten wat er binnen de gelederen van de organisatie leeft.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).