Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het eerst sinds 2012 laat Curaçao een tekort zien op de begroting en voldoet daarmee niet aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Toch blijft een advies aan de Rijksministerraad om een aanwijzing te geven uit.


cftVoorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao: ,,Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha komt het Cft grotendeels tegemoet, de meeste bezwaren zijn verholpen.” Zo zei hij gistermiddag tijdens de persconferentie.
Het voorlopig tekort 2017 bedraagt volgens de laatste prognose 116 miljoen gulden en dient zo snel mogelijk ‘gecompenseerd’ te worden. De regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN), die medio 2017 aantrad, had al in december een pakket aan maatregelen voorbereid. Afgelopen maandag is een bijgesteld pakket voorgelegd aan het Cft. Hierin is grotendeels tegemoetgekomen aan de bezwaren die het Cft had bij het eerdere voorstel van minister Gijsbertha (MAN). Zo wordt het tekort uit 2017 voor ruim een derde deel in 2018 gecompenseerd (dat komt neer op bijna 39 miljoen in plaats van de 10,5 miljoen die de bewindsman eerder aangaf in 2018 te kunnen compenseren, red.).
Ook zijn conform verzoek van het Cft een tweetal maatregelen vervangen door alternatieven. ,,Een deel van de maatregelen is echter nog niet afdoende onderbouwd”, oordeelt het Cft. ,,Daarom kan nu nog niet worden geconstateerd dat zowel de begroting 2018 voldoet aan de normen en dat het tekort van 2017 volledig zal kunnen worden ingelopen. Curaçao heeft aangegeven deze maatregelen verder te onderbouwen en indien dit toereikend, is hoeft een aanwijzing niet nodig te zijn.”
Het college heeft verder kennisgenomen van de maatregel tot het instellen van voorafgaand toezicht, waarmee de interne beheersing verder wordt aangescherpt. Het Cft heeft volgens voorzitter Gradus afspraken gemaakt met de bewindsman van Financiën over de monitoring van het effect en de implementatie van de maatregelen. ,,Ook is een risicoanalyse toegezegd.”
Diverse risico’s kunnen de uitvoering van de begroting 2018 op een negatieve wijze beïnvloeden. De risicoanalyse houdt onder meer in de financiële situatie rondom CPost, eventuele tegenvallers als gevolg van het HNO-project (nieuwe ziekenhuis) en de afwikkeling van het bestaande ziekenhuis Sehos.
Het college zal deze week nog bijgepraat worden over Hospital Nobo Otrobanda (HNO), waarbij opnieuw zal worden aangedrongen op een bijgestelde businesscase. Ook de onzekerheid rondom de dividenduitkeringen door overheidsentiteiten is benoemd. Verder zijn de ontwikkelingen rondom de Isla-raffinaderij en de economische impact daarvan aan de orde geweest. ,,Een gedegen risicoanalyse is nodig, zodat geanticipeerd kan worden op mogelijke tegenvallers”, aldus Gradus.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.