Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De werkloosheid is in de afgelopen vier jaar (2014, 2015, 2016 en 2017) elk jaar toegenomen.

werkloosheid In 2017 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een werkloosheidspercentage vastgesteld van 14,1 procent, in absolute getallen 10.313 personen. De grootste stijging in werkloosheid is in de leeftijdscategorie van 25 tot 34-jarigen. De werkloosheid in deze leeftijdsgroep stijgt boven het gemiddelde uit en is 18,8 procent. Dit blijkt uit een onlangs gegeven presentatie van gegevens uit Arbeidskrachtenonderzoek (Labour Force Survey). De onderzoeksperiode besloeg de maanden september en oktober 2017.
Opvallend is dat de beroepsbevolking ten opzichte van 2016 is afgenomen en dat het aantal werklozen is toegenomen.
In 2014 was de werkloosheid 12,6 procent, in 2015 11,7 procent en in 2016 13,3 procent. Er zijn meer vrouwen dan mannen werkloos. In 2017 15,2 procent vrouwen tegenover 12,9 procent mannen.
Uit de CBS-gegevens blijkt verder dat de werkgelegenheid bij de overheid is toegenomen en hoger is dan de jaren ervoor. Werkte in 2016 nog 20 procent van de beroepsbevolking bij de overheid, dit is in 2017 22,9 procent. Bij private ondernemingen, het bedrijfsleven, is een daling te zien. In 2016 was daar 64,9 procent van de beroepsbevolking werkzaam, nu is dat 60,5 procent.
Het aantal eigen bedrijven (eenmanszaken) is wel enigszins toegenomen van 11,1 procent in 2016 naar 13,1 procent in 2017.
Uit het onderzoek blijkt dat 2.180 personen in de informele sector werken. Dit zijn personen die niet officieel als werkend staan geregistreerd, en dus geen belasting betalen.
De meeste personen die werk zoeken, zoeken een baan in de toeristenindustrie (accommodatie en restaurants), groot- en kleinhandel, motorrijtuigenreparatie en de bouw.
Van de personen die werk zoeken geeft de helft aan dat zij wel willen werken, maar geen werk kunnen vinden. Een derde deel is ontslagen of heeft een contract dat niet verlengd is. De reden die zij opgeven voor hun werkloosheid is dat de economie niet goed is. Dit zegt 34,6 procent van de ondervraagden. Ook vindt 17,7 procent de vereisten voor het werk te hoog.
Van de werkenden is het gemiddelde netto inkomen 2.187,60 gulden. Mannen verdienen meer dan vrouwen, gemiddeld 2.493,02 gulden tegenover 1.944,29 gulden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).