Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao, voor de periode 2015 tot 2030, zal met hulp van het United Nations Development Programme geïmplementeerd worden.

ontwikkelingsplanHiertoe heeft minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) een overeenkomst getekend met Richard Blewett, coördinator voor de UNDP.
Uitgangspunt voor de samenwerking is het afstemmen van de nationale doelen van Curaçao op de internationale agenda voor het jaar 2030, waarin de doelen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling zijn vervat, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs).
Blewitt is UNDP-coördinator voor Trinidad & Tobago, Curaçao, Aruba, St. Maarten en Suriname. Hij gaat toezien op de analyse van gegevens omtrent bestrijding van armoede, factoren die ertoe bijdragen dat mensen uit de armoede komen en factoren die zorgen dat gezinnen in de armoede belanden. In dit kader ondersteunt de UNDP ook de Nationale Dialoog over de ontwikkeling van onderwijs op het eiland.
Ten behoeve van de implementatie van het Nationaal Ontwikkelingsplan van Curaçao zullen de medewerkers van alle ministeries een training krijgen. Daarbij zal ook uitleg worden gegeven over de SDGs. Voor het eind van het jaar dient Curaçao te beschikken over een SDG Roadmap, waarop de verschillende doelen op het gebied van onder meer toerisme, logistiek, investeringsklimaat en export zijn afgebeeld. Voor het behalen van de doelen voor Curaçao is samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) onontbeerlijk. Evenals coöperatie met het ministerie van Algemene Zaken voor wat betreft de Nationale Identiteit, en het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), voor wat betreft good governance.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).