Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De curator van het failliete Insel Air Aruba heeft, naar nu blijkt, een aanzienlijke claim ingediend bij de bewindvoerder van Insel Air International (Insel Curaçao) van 37,9 miljoen florin. Hij dreigt nu met een rechtszaak.


Insel ArubaHet betreft het volledige zogeheten ‘boedeltekort’ van Insel Air Aruba nv, dat in juni 2017 in staat van faillissement werd verklaard. Insel Air Curaçao is surseance van betaling verleend met aanstelling van een bewindvoerder.
Curator Jeannot de Cuba wijst er in zijn verslag nogmaals op dat de externe accountant van Insel Aruba in de jaarrekening 2013 heeft benadrukt dat de vennootschap niet in staat zal zijn de operationele kosten te betalen zonder de financiële ondersteuning van Insel Air International bv. Voorts werd door de externe accountant in zowel de jaarrekening 2013 als in de jaarrekening 2014 vermeld dat Insel Curaçao schriftelijk heeft bevestigd geen aanspraak te zullen maken op de inning van het saldo van de rekening-courantverhouding tussen beide vennootschappen (blijkens de jaarrekening 2013 bedroeg het saldo 4,2 miljoen en in 2014 was dit al 9,9 miljoen florin). En verder dat Insel Curaçao bereid en in staat was de Arubaanse vennootschap voor een periode van minimaal twaalf maanden financieel te blijven ondersteunen.
Curator De Cuba heeft voorafgaande aan de behandeling van het verzoek van Insel Air International tot definitieve verlening van de surseance - welk verzoek op 25 augustus 2017 op Curaçao werd behandeld - bij bewindvoerder Rogier van den Heuvel een vordering ingediend ter grootte van het volledige boedeltekort. Dat is in ieder geval 37,9 miljoen florin (de Arubaanse florin heeft dezelfde waarde als de Antilliaanse gulden op Curaçao, red.).
,,Daarmee is Insel Air Aruba nv de grootste crediteur geworden van Insel Air International bv”, schrijft De Cuba. Bewindvoerder Van den Heuvel van Insel Curaçao heeft deze vordering - voor stemdoeleinden (tijdens de zitting in verband met de crediteurenvergadering, red.) - geaccepteerd, maar heeft zich het recht voorbehouden om te zijner tijd deze vordering alsnog (deels) te betwisten. Aldus het faillissementsverslag.
De curator op Aruba heeft naar eigen zeggen geen debiteuren aangetroffen. Hij heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat de vennootschap een vordering ter grootte van het boedeltekort heeft op Insel Air International.
In zijn jongste verslag aan de rechter-commissaris meldt de curator dat hij op 12 september 2017 per brief aan de bewindvoerder van Insel Air International heeft verzocht te bevestigen dat de claim ‘onvoorwaardelijk wordt erkend’. ,,Aangezien de verzochte bevestiging is uitgebleven, zal de curator de rechter-commissaris om een machtiging verzoeken om de zaak voor te leggen aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba of Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).