Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçao blockchain en cryptocurrency Taskforce is een feit. Het betreft een initiatief van de particuliere sector samen met twee ministeries.

bitcoin,,De Cifa, Curaçao International Financial Services Association, en de overheid van Curaçao zijn van mening dat de ontwikkelingen op het gebied van cryptocurrencies en de achterliggende blockchain-technologie, grote kansen kunnen bieden voor de economische ontwikkeling van Curaçao met als eerste speerpunt de internationale financiële sector.”
Aldus een persverklaring van Cifa. Op initiatief van de Cifa in samenspraak met het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en het ministerie van Financiën, is er een taskforce ingesteld. In deze taskforce zijn de meeste disciplines vertegenwoordigd die deel uitmaken van de internationale financiële sector van Curaçao, waaronder advocaten, belastingadviseurs, accountants, afgevaardigden van de Dutch Caribbean Stock Exchange (DCSX) en specialisten op het gebied van cryptocurrencies.
,,Cruciaal hierbij is dat Curaçao binnen afzienbare tijd met relevante wet- en regelgeving komt, waarmee het voor fondsen en bedrijven, die actief zijn in deze sector, aantrekkelijk wordt om zich op Curaçao te vestigen.” Dit zal naar verwachting van de Cifa ‘een extra boost geven aan de kenniseconomie van Curaçao’, voortbouwend op de al aanwezige sterke punten waaronder een meertalige bevolking, zeer goede internetverbindingen met meerdere continenten en decennia aan ervaring met de internationale financiële dienstverlening.
Het hoofddoel van de ingestelde taskforce is het aanleveren van aanbevelingen voor specifieke wet- en regelgeving waarmee Curaçao zich als aantrekkelijke jurisdictie zal positioneren in deze zeer innovatieve sector. ,,Er zal duidelijkheid worden geboden aan alle partijen over onder andere het regelgevende en fiscale regime wat gaat gelden.”
Het persbericht van Cifa eindigt met: ,,Haast is geboden. De taskforce hoopt eind maart 2018 concrete aanbevelingen aan te leveren.” Desgevraagd zegt Roland Beunis namens Cifa dat er nog geen instellingsbesluit is: ,,Vooralsnog is het een initiatief van de private sector en is er overleg met de ministeries geweest hierover. Zodra de suggesties duidelijk zijn en er geassisteerd moet worden met het formuleren van wetgeving zal er waarschijnlijk een landsbesluit komen om deelname van de publieke sector in deze taskforce te formaliseren.”
Het Antilliaans Dagblad publiceerde begin december 2017 een tweedelige serie ‘De basics van bitcoin en blockchain’ geschreven door de financieel specialist Thomas Domhoff. In deel 1 had de auteur het met name over het ontstaan van bitcoin, en de onderliggende technologie, de blockchain. In het tweede deel ging hij verder met het aankopen van bitcoins, betalen met bitcoins en de toekomst van blockchain.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.