Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft het parlement ‘voorgelogen’ toen hij in de Staten tot driemaal toe verklaarde dat hij niet in gesprek is met Shell in verband met de overname van de Isla-raffinaderij en de petroleumsector op Curaçao.

bedrog Dat was de kern van de boodschap van oppositieleider Gerrit Schotte (MFK) gisteren tijdens een door TeleCuraçao, TV-Direct en Radio MAS live uitgezonden persconferentie van MFK, waarbij een hele reeks nog vertrouwelijke stukken werden getoond en verspreid.
De belangrijkste daarvan betreft een document, een soort plan van aanpak en werkzaamheden, van Ernst & Young (EY) van 22 september 2017 waaruit blijkt dat dit adviesbureau is ingeschakeld voor het opstellen van een contingency plan - het fameuze Plan B voor het geval de onderhandelingen met het Chinese Guangdong Zhenrong Energy (GZE) op niets zouden uitlopen.
Onderdeel van deze ‘Statement of Work’, vormt onder meer ook het betrekken van Nederland bij dit voor de Curaçaose economie belangrijke proces. Maar eveneens, en vooral dát lijkt MFK te steken, de eventuele support van Royal Dutch Shell met heel duidelijk daarachter tussen haakjes ‘(if needed)’.
Op dat moment, in september, liepen in wezen nog de besprekingen met GZE, want die zijn pas op 30 december formeel opgezegd. ,,Korta orea”, noemt Schotte dat, wat in het Papiaments staat voor ‘vreemdgaan’. In wezen begon dit ‘parallelle proces’ met inschakeling van EY al in juni, blijkt uit de stukken, en toen moest eind september 2017 het zogenaamde addendum bij de Heads of Agreement (HoA) van november 2016 nog worden ondertekend (dit addendum was voor Rhuggenaath van belang omdat in de initiële HoA géén verplichting tot een due diligence van GZE stond opgenomen, red.).
Overigens blijkt na bestudering door deze krant van het EY-voorstel, dat op dat moment ook nog gewoon wordt uitgegaan van voortzetting van het GZE-traject en eveneens inschakeling van PdVSA, maar daarvoor had Schotte gisteren weinig aandacht.
Hij stond daarentegen uitvoerig stil bij de mogelijke rol van Shell bij de overname van de exploitatie van de raffinaderij - een eeuw geleden opgezet door Shell, die medio jaren tachtig het eiland verliet waarna PdVSA uit Venezuela het beheer kreeg tot in principe eind 2019. Dit noemt Schotte ‘corporate spionage’. De Nederlands-Britse multinational krijgt volgens de MFK-leider direct of via de Nederlandse regering alle bedrijfsinformatie toegespeeld. ,,Terwijl de Staten op Curaçao in het duister worden gehouden”.
En waarom wordt zo tewerk gegaan? De oppositieleider zei dat de motivatie dezelfde is als bij het versieren van een vrouw: óf omdat ze bloedmooi is óf omdat er heel veel geld mee is gemoeid. Dat geldt ook in het geval van het EY-scenario met allerlei finders en succes fees.
Uit de documenten zou blijken dat EY naast enorme kosten aan kostendeclaraties die nu al zijn gemaakt en nog zullen worden gemaakt, in eerste instantie 2,3 miljoen dollar ontvangt aan ‘base professional fees’. Vervolgens een ‘incentives bonus’ van 1 miljoen dollar als met succes met GZE overeenstemming was bereikt. Of als EY met een acceptabele alternatieve partij komt een succes fee die gerelateerd is aan de hoogte van de investering die met de upgrading is gemoeid, namelijk 0,5 procent, wat naar schatting neerkomt op een bedrag tussen de 15 en 25 miljoen dollar.
,,Plan B was al lang in gang gezet. Al sinds september. Eigenlijk al vanaf juni. En waarom Shell? Omdat het Shell gaat om de gunning van het lucratieve LNG-terminalproject bij Bullenbaai voor het schone liquified natural gas. Want wie de Isla-raffinaderij ook gaat overnemen, is verplicht om LNG van Shell af te nemen.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).