Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het marathonoverleg tussen Curaçao, Aruba, Nederland en Venezuela over de maatregel die door de Venezolaanse president Nicolás Maduro is opgelegd, is door alle betrokkenen als positief en constructief ervaren.

venezuelaDesondanks blijft de maatregel, waarbij vanuit Venezuela zowel het lucht- als maritiem verkeer met de ABC-eilanden wordt afgesloten, van kracht. Op maandag 15 januari wordt de stand van zaken weer geëvalueerd.
Namens Curaçao schoven gisteren Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) en minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) op Aruba aan tafel. Na afloop sprak Girigorie van een positief en vergevorderd gesprek. Wel zijn er volgens de bewindsman nog wat details die moeten worden uitgewerkt ‘om de relatie tussen de landen te normaliseren’. Iedere delegatie keerde gisteravond terug naar eigen land om de afsprakenlijst te evalueren. De betrokken partijen zullen morgen weer contact met elkaar opnemen om de vervolgstappen te bespreken.
Tijdens de vergadering is door Curaçao door beide ministers benadrukt dat het land zelf geen goud importeert en dat ook niet exporteert, maar dat het land wordt gebruikt als ‘transit’, oftewel doorvoerland voor verschillende producten, waaronder goud. ,,Dat misverstand hebben we meteen rechtgetrokken. Ook hebben we de wet- en regelgeving die op Curaçao geldt uitgelegd aan de Venezolaanse delegatie”, aldus Girigorie. ,,Tegelijkertijd hebben we aangegeven open te staan voor manieren waarop we de relatie met Venezuela kunnen versterken.”
Het hoofd van de douane vergezelde minister Gijsbertha om de Venezolaanse delegatie de geldende wetten uit te leggen. ,,We hebben laten zien dat bij ons in ieder geval alles onder controle is en dat we de internationale regelgeving volgen bij de import en export van goederen”, aldus de Financiënminister.
De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes sprak van een ‘constructief en respectvol gesprek’. Over het desondanks verlengen van de maatregel liet ze weten dat de aanwezige Venezolaanse delegatie niet over de bevoegdheid beschikte om de maatregel op te heffen. ,,Daarvoor moeten ze terug naar eigen land om dat te bespreken. In de tussentijd blijft de maatregel van kracht”, aldus de Arubaanse minister-president. ,,De situatie is op dit moment dus status quo, maar we hopen dat met de afspraken die hier vandaag gemaakt zijn, dit op korte termijn verholpen wordt.”
De door Venezuela eenzijdig getroffen maatregel heeft geen groot effect op Aruba, zo gaf Wever-Croes aan. ,,Voor Aruba is de levering van brandstof geen issue, omdat we niet afhankelijk zijn van Venezuela. Ook voor groente en fruit kunnen we ons tot andere landen wenden.” Zelfs het stopzetten van de invoer van koper zal nauwelijks tot geen effect hebben op het eiland, zo stelde de premier.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).