Van onze correspondent
Den Haag - Het overleg tussen het Koninkrijk en Venezuela over de eenzijdige grensblokkade is ‘constructief’.

overlegDaarvan maakt Koninkrijksminister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken melding in een brief die hij gisteren aan de vier parlementen heeft gestuurd in reactie op het verzoek van de aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) deelnemende delegaties.
Die hadden de bewindsman gevraagd hen te informeren over de inzet van de Koninkrijksregering bij het voor vandaag geplande overleg van afvaardigingen van Curaçao, Aruba en Nederland met die van Venezuela. Of het buurland aanwezig zal zijn laat Zijlstra in zijn brief overigens in het midden.
,,In de afgelopen dagen hebben op verschillende niveaus constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Koninkrijk en Venezuela om tot een oplossing te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Venezolaanse autoriteiten op 9 januari formeel geïnformeerd over reeds genomen maatregelen en Venezuela uitgenodigd voor nader overleg op 12 januari te Aruba. Aruba, Curaçao en Nederland (voor Bonaire) zullen daarbij in de Koninkrijksdelegatie vertegenwoordigd zijn", aldus de bewindsman.
,,De verschillende vertegenwoordigers van het Koninkrijk hebben herhaaldelijk bereidheid getoond om over een oplossing in gesprek te gaan. Het Koninkrijk is van mening dat samenwerking en uitwisseling van informatie essentieel is bij de aanpak van illegale grensoverschrijdende activiteiten. Daarbij gaat het voor het Koninkrijk niet alleen over voornoemde producten als koper en goud uit Venezuela, maar ook om de smokkel van drugs en wapens, alsmede illegale migratie uit het buurland."
Zijlstra stelt dat allereerst beter inzicht moeten worden verkregen in de omvang en aard van de problematiek voor elk van de (ei)landen. ,,De Venezolaanse autoriteiten zal daarom worden gevraagd om een toelichting te geven op het besluit. Ook zal opnieuw worden aangedrongen op een oplossing voor gestrande reizigers die tot op heden niet de mogelijkheid hebben gekregen om rechtstreeks terug te keren naar de Benedenwindse Eilanden."
Volgens de brief kan de samenwerking tussen de Koninkrijkslanden en Venezuela binnen de bestaande multilaterale verdragen zoals als het bilaterale Memorandum of Understanding (2013) worden geïntensiveerd. ,,Binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn verschillende maatregelen van kracht om illegale activiteiten te bestrijden. Zo zijn de patrouilles van de kustwacht voor het Koninkrijk in het Caribisch gebied verder geïntensiveerd; Curaçao heeft nationale regulering die voorziet in controles op de import en verkoop van koper. Ook is de invoer van levensmiddelen door Venezolaanse barkjes gereguleerd om zodoende controles te faciliteren. Aruba heeft inmiddels regelgeving tot stand gebracht om de invoer van niet-gecertificeerd koper en metaalafval uit Venezuela te verbieden."
De minister benadrukt dat er in de afgelopen dagen 'goed en intensief' contact is geweest tussen de regeringen van Nederland, Aruba en Curaçao. ,,Het Koninkrijk gaat ervan uit dat, als er een gezamenlijke aanpak van de smokkel overeengekomen is, Venezuela de maatregelen zal terugdraaien. Het Koninkrijk zet in op een constructief gesprek met de Venezolaanse autoriteiten, gericht op zo spoedig mogelijke normalisering van de situatie.”
De bewindsman herhaalt de verklaring die zijn woordvoerder eerder deze week al gaf: ,,Het Koninkrijk hecht grote waarde aan goed nabuurschap met Venezuela. De bilaterale relatie tussen de Caribische delen van het Koninkrijk en Venezuela wordt gekenmerkt door sterke historische en culturele banden. Het Koninkrijk is van mening dat eenzijdig sluiten van de grenzen niet past bij het streven naar goede buurlandrelatie en niet bijdraagt aan een oplossing voor de gestelde smokkelpraktijken.”
Zijlstra belooft de parlementen opnieuw per brief op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het overleg van vandaag tussen de Venezolaanse autoriteiten en de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).