Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De crisis in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden staat op de agenda van het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) dat volgende week op Curaçao wordt gehouden.


Beroep Koninkrijk GirigorieDe ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland gaan onderhandelen over financiële en technische bijstand van de Koninkrijksregering. Het overleg vindt plaats op 15 en 16 januari in het Santa Barbara Beach Resort. Justitieministers Quincy Girigorie (PAR) van Curaçao, Arthur Dowers (AVP) van Aruba, Rafael Boasman (USP) van Sint Maarten en de Nederlandse minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) voeren die dagen overleg over de bestrijding van criminaliteit binnen het Koninkrijk.
De overlegagenda is geheim. Gevraagd naar het effect van de crisis in Venezuela op Curaçao, geeft minister Girigorie tegenover deze krant aan dat de enorme toename van het aantal ongedocumenteerden uit Venezuela op de agenda van het JVO staat. ,,De Koninkrijksregering is al verscheidene malen geïnformeerd over het voor Curaçao nijpende probleem van de toestroom van illegalen uit Venezuela”, zegt Girigorie. ,,Tot nu toe is dit door de regering in Den Haag voor kennisgeving aangenomen, er zijn geen toezeggingen gedaan voor wat betreft financiële of technische bijstand. De druk op het Korps Politie Curaçao is echter dermate groot dat geconcludeerd kan worden dat Curaçao het niet alleen af kan.”
Girigorie wijst erop dat het bij de illegalenstroom om grensoverschrijdende problematiek gaat die criminaliteit in de hand werkt en in die zin een Koninkrijksaangelegenheid is. ,,De justitiële voorzieningen in Curaçao zijn toegespitst op de lokale criminaliteit”, zegt de minister. ,,Er is een beperkte capaciteit voor detentie van vreemdelingen en de grenzen van die capaciteit zijn reeds bereikt. De druk op het KPC is veel te groot.”
Het kan niet van Curaçao, een land met 150 duizend inwoners, verwacht worden dat het aan de problemen van een buurland met 30 miljoen inwoners het hoofd biedt, benadrukt Girigorie. ,,Als de kustwacht vandaag weer een grote groep illegalen aanhoudt, dan is de vraag: waar moeten we met die mensen naartoe? De barakken zitten vol. Al worden er continu vreemdelingen gedeporteerd, er komen er evenveel weer bij. En het ziet er niet naar uit dat het probleem kleiner wordt, integendeel.”
Regelmatig worden bij aanhouding van illegalen wapens en drugs aangetroffen. ,,In dat geval is er sprake van overtreding van de Vuurwapenwet en Opiumwet”, legt Girigorie uit. ,,De verdachten belanden niet in de illegalenbarak, maar in de gevangenis, in afwachting van het strafproces. Het aantal buitenlandse gedetineerden is beduidend toegenomen en er is momenteel geen detentiecapaciteit meer.”
De minister bevestigt dat de justitieketen is geïnstrueerd dit jaar elf miljoen gulden te bezuinigen. Ook de gevangenis moet besparen. ,,Gezien de nijpende economische situatie van het land, mag het duidelijk zijn dat Curaçao de financiële gevolgen van de crisis in Venezuela niet kan dragen”, stelt Girigorie. ,,Onze hoop is gevestigd op het Justitieel Vierlanden Overleg, aanstaande maandag. We hebben de steun van het Koninkrijk hard nodig.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).