Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Van Roderick van Kwartel, de tweede directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), wordt verwacht dat hij in ieder geval zorgdraagt voor de continuïteit van de raffinaderij na 2019, wanneer het contract met PdVSA verloopt.


Continuiteit Isla Van KwartelDat laat de Raad van Commissarissen in een schriftelijke verklaring, waarin de benoeming van Van Kwartel officieel bekend wordt gemaakt, weten. Van Kwartel is sinds gisteren officieel aan de slag bij RdK. Deze krant bracht afgelopen zaterdag reeds het nieuws dat hij - in het kader van het lopende onderzoek waarbij huidig directeur José van den Wall-Arnemann is geschorst - is benoemd voor deze functie.
Van Van Kwartel wordt verwacht dat hij prioriteit verleent aan de speerpunten van het beleid van Refineria di Kòrsou: op nummer één staat het zorgdragen voor de continuïteit van de raffinaderij tot en met het einde van het contract tussen Refineria Isla en huurder PdVSA per 31 december 2019. Minstens zo belangrijk, zo stelt RdK, is het zoeken en contracteren van een nieuwe partner, die technisch en financieel solide is ‘maar die ook de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap actief naleeft’. ,,Een dergelijke partner is onontbeerlijk om te kunnen beginnen met het moderniseringstraject van de raffinaderij en aldus te kunnen voldoen aan de geldende milieueisen op het gebied van zowel emissie als producten”, aldus de RdK.
Van den Wall-Arnemann werd in december 2017 voor een periode van twee maanden geschorst. Tot gisteren heeft Norbert Chaclin als lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk de bestuurstaken overgenomen. ,,Echter, gezien de aanzienlijke belangen die op dit moment op het spel staan bij RdK in het licht van de moderniseringsplannen van de Isla-raffinaderij, is besloten tot de benoeming van een tweede directeur”, aldus RdK. ,,De benoeming is om dezelfde reden niet van een tijdelijke aard.”
Bij de werving van een tweede directeur - een proces waarmee de Raad van Commissarissen van RdK was belast - werd een criterium gehanteerd waarbij volgens RdK bovenal waarde werd gehecht aan een adequate attitude. Daarbij stondenbesluitvaardigheid en daadkracht in de uitvoering van het beleid bij de overheids-nv centraal. Hieraan werd ook ‘een hoge mate van integriteit’ gekoppeld. ,,Al deze kwaliteiten zijn ruimschoots aanwezig bij Roderick van Kwartel (53)”, zo meent de RdK. ,,De ingenieur, in 1987 in de Chemische Technologie afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, is sinds datzelfde jaar in dienst van Refineria Isla, waar hij zich in diverse functies in het gehele bedrijf verder bekwaamde en een solide expertise opbouwde waarmee hij op voorspoedige wijze carrière maakte. Nadat hij de afgelopen twee jaar de functie van Hygiene, Safety and Environmental Control Manager had bekleed, was hij net per 1 januari 2018 gepromoveerd tot de bedrijfsleiding in de functie van Maintenance and Services Manager van Refineria Isla. Krap een week later maakt hij echter de overstap naar de functie van directeur van RdK.”
President-commissaris Gilbert Martina heeft er samen met de overige leden van de Raad van Commissarissen het volste vertrouwen in dat Van Kwartel de juiste kandidaat is die invulling kan geven aan de speerpunten van bovengenoemd beleid, aldus het officiële bericht van RdK.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.