Persbericht van het Ministerie van Algemene Zaken
Willemstad - Naar aanleiding van het besluit van president Maduro om de grenzen de komende 72 uur te sluiten heeft minister-president Rhuggenaath de consul-generaal van Venezuela opgeroepen voor een spoedvergadering zaterdagochtend om 9 uur.

In dit gesprek is aangegeven dat unilaterale sluiting van de grens niet past bij het streven naar goede buurlandrelaties die we hoog in het vaandel hebben. Er zijn nauwe Rhuggenaatheconomische, familie- en culturele banden tussen ons land en Venezuela, waaronder de samenwerking in de exploitatie van de raffinaderij. Illegale activiteiten moeten vanzelfsprekend worden aangepakt. Curaçao handelt daarbij, net als de andere landen van het Koninkrijk, in goed vertrouwen en we willen in goede samenwerking met Venezuela illegaliteit en criminaliteit bestrijden.

We staan in nauw contact met de andere landen van het koninkrijk over het Venezolaanse besluit de grenzen te sluiten tot dinsdagochtend. Ons standpunt is dat sluiting van grenzen niet bijdraagt aan een oplossing voor smokkelwaar. We staan open voor gesprekken over samenwerking in de bestrijding van illegale handel. Voor zover ons bekend vindt de samenwerking ook op goede en constructieve wijze plaats tussen de Curaçaose en Venezolaanse autoriteiten.
De directe gevolgen voor Curaçao zijn nog niet duidelijk omdat president Maduro ook zou hebben aangegeven dat passagiers niet zullen stranden. Niettemin zien we dat vluchten worden gecanceld. De minister-president heeft opdracht gegeven de gevolgen nauw te monitoren en benodigde maatregelen te nemen om problemen als gevolg van de tijdelijke sluiting van de grenzen te voorkomen. Daarnaast worden via diplomatieke kanalen gesprekken gevoerd met Venezuela om tot een oplossing te komen.
Curaçao heeft de controle op het handelsverkeer reeds geruime tijd geleden aangescherpt. Onder meer komen de barkjes uit Venezuela op vastgestelde dagen en uren binnen zodat we controles kunnen uitvoeren. Dat sluit niet uit dat er nog enige smokkel plaatsvindt, en dat dit moet worden bestreden. Een unilateraal besluit tot het sluiten van grenzen draagt echter niet bij aan een oplossing.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).