Selikor investeert in bedrijfsmiddelen en arbeidsomstandigheden.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Selikor realiseerde over 2016 een omzet van 45,3 miljoen gulden (was over 2015 nog 42,5 miljoen). De omzetstijging kan grotendeels toegeschreven worden aan een toename van de ontvangsten voor veeg- en saneerdiensten vergeleken met het jaar ervoor.

selikor
Dit staat te lezen in het directieverslag van de overheids-nv die is belast met de schoonmaak van het eiland en vuilnisverwerking. Hoewel het verslag al van juni 2017 is, kregen de media het pas onlangs aangeboden.
De organisatie heeft het jaar 2016 met een positief bedrijfs- en nettoresultaat afgesloten. De totale bedrijfsopbrengsten hebben in 2016 een stijging van 6,7 procent gekend ten opzichte van het jaar ervoor.
In 2015 had de overheid, door budgetbeperkingen, bijna 2 miljoen gekort op het besteedbare budget voor het schoonmaken van woonwijken. In 2016 was meer budgetruimte beschikbaar voor deze werkzaamheden. Ook de commerciële poot van Selikor heeft een groei gekend van 2 procent ten opzichte van 2015.
Algemeen directeur Wesley Kook speekt van een ‘significante toename’ van het bedrijfsresultaat, namelijk 30,3 procent hoger dan het jaar ervoor. De bedrijfslasten zijn in 2016 met 5,8 procent toegenomen ten opzichte van 2015. Deze kostentoename heeft voornamelijk te maken met de schoonmaakacties, boekresultaat activa en dotatie voorziening personeelsbeloningen. De nettowinst kwam uit op 2,5 miljoen gulden ten opzichte van een nettowinst van 1,4 miljoen in 2015.
,,Teneinde het hoge streefniveau van onze prestaties te behouden, blijft Selikor investeren in bedrijfsmiddelen en arbeidsomstandigheden”, aldus de directie. De komende jaren staan in het teken van het verbeteren van de kwaliteitsprestaties van de medewerkers door het verhogen van hun welzijn en werkplezier. ,,Daarvoor is het van belang dat de financiële cijfers goed blijven. Selikor moet immers een financieel gezond bedrijf blijven om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren.”
De jaarcijfers zijn gecontroleerd door accountantsbureau BDO.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.