Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na twee slepende dagen van behandeling in de Staten, is gisteravond de begroting voor het dienstjaar 2018 met 12 stemmen voor en geen stemmen tegen aangenomen.

staten Dit gebeurde onder het toeziend oog van alle ministers van het kabinet-Rhuggenaath.
Net als op de eerste dag van de behandeling, was ook gisteren de oppositie afwezig. Marilyn Moses van Movementu Progresivo en Jaime Córdoba van Pueblo Soberano waren aan het begin van de tweede behandelingsdag wel aanwezig, maar verlieten nog voor de behandeling de zaal na een discussie met de Statenvoorzitter over de geldigheid van de vergadering. Zowel Moses als Córdoba gaven aan dat de Statenvergadering niet rechtmatig is omdat er 4x24 uur tussen de oproep en vergadering hoort te zitten en dat nu niet het geval was. De vergadering werd afgelopen dinsdag opgeroepen. Vlak voor het einde van de vergadering - vlak voor de begroting zou worden aangenomen - keerde Moses terug en benadrukte middels een hoofdelijke stemming/stemmotivering dat de behandeling van de begroting volgens haar illegaal was en dat zij de begroting dus als onbehandeld beschouwd.
Gedurende de afgelopen dagen passeerden de verschillende ministeries de revue. Statenlid namens de PAR, Stephen Walroud, geeft in gesprek met deze krant aan dat er hierbij ‘geen grote verrassingen’ naar voren zijn gekomen, maar dat de verschillende ministers wel een duidelijke boodschap hadden: iedereen moet de schouders eronder zetten. ,,Het wordt geen gemakkelijk jaar voor de verschillende ministeries. Er moet veel gedaan worden met minder middelen”, aldus Walroud. ,,Daarom is dan ook terecht het stukje ‘compliance’ naar voren gebracht door de ministers; als je iets schuldig bent aan de staat, neem dan dat stukje verantwoordelijkheid en voldoe daaraan.” Tijdens de begrotingsbehandeling is gisteren uitgebreid stilgestaan bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito (PAR) maakte bekend dat er 100 miljoen gulden op straat ligt aan geld dat voor erfpacht moet worden geïnd. ,,Dat is geen kattenpis”, zo geeft Walroud aan.
Op de tweede dag van de begrotingsbehandeling zijn gisteren in de Staten drie moties aangenomen. De eerste was ingediend door de PAR. Hierin wordt de regering verzocht meer aandacht te besteden aan het toerisme, in het bijzonder aan de Mice-afdeling (Meetings, Incentives, Conferences & Events) binnen het toeristenbureau en hier ook meer middelen beschikbaar voor te stellen. In de tweede motie, die is ingediend door de MAN-fractie, wordt de regering uitdrukkelijk verzocht niet verder te snijden in de begroting voor het onderwijs. En in de derde motie - van de eenmansfractie PIN - wordt de regering verzocht speciale aandacht te besteden aan de ontwikkeling van landbouw en veeteelt op Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.