Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bouw van HNO kan in het derde kwartaal van 2018 afgerond zijn, aldus de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN).


HNO opgeleverdZij schrijft dit in schriftelijke antwoorden op de begrotingsbehandeling 2018 van vorige maand. Aan het eind van het derde kwartaal zal hoofdaannemer Ballast Nedam Infra het nieuwe ziekenhuis technisch opleveren. ,,Na de technische oplevering is nog ruim een half jaar nodig om het ziekenhuis te operationaliseren: bijvoorbeeld voor technische installaties bijstellen, onderhoudspersoneel op locatie opleiden en nieuwe ICT-systemen en nieuwe protocollen implementeren. De verwachting is dat het HNO in het tweede kwartaal van 2019 echt operationeel wordt”, zo vervolgt Camelia-Römer.
Zij geeft ook aan dat de twee jaar geleden opgestelde business case van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is aangepast en het daaraan gekoppelde nieuwe exploitatiemodel aangeboden aan haar is aangeboden. ,,Er zijn diverse uitgangspunten wegens voortschrijdend inzicht gewijzigd. Het Nederlandse adviesbureau Performation is door Sona in mei 2017 belast met het actualiseren van deze business case en deze te vervatten in het exploitatiemodel van HNO. Aan dit exploitatiemodel hebben lokale experts bijgedragen. Zodra het ministerie van GMN het exploitatiemodel heeft geëvalueerd en eventueel bijgesteld, zal de minister de Staten dit model doen toekomen. De verwachting is dat dit eind januari 2018 zal gebeuren”, aldus de minister.
Ten aanzien van een vraag over wat nu de werkelijke kosten zijn geweest van de bouw van HNO, stelt Camelia-Römer: ,,De uitgaven tot op heden zijn bekend bij het ministerie van Financiën. De minister van GMN heeft opdracht gegeven aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) om een onderzoek in te stellen naar de huidige financiële stand van zaken. Zodra dit document gereed is, zal de minister dit naar de Staten sturen.” Maar, zo geeft zij ook aan: Het budget staat nu op 421.806 gulden, dit is bouw, inrichting en ICT, schuifplan en transitie bij elkaar opgeteld. Niet meegenomen zijn de overschrijdingen van de Hamelbergweg, het schuifplan (waarbij diverse functies van het Sehos verhuisd werden om ruimte te maken voor de bouw), de totale claim van Ballast Nedam Infra en de extra bouwbegeleiding vanwege de langere looptijd. Ten aanzien van de claim wordt gesteld dat er wel een post onvoorzien is opgenomen in de bouwbegroting. Ten aanzien van de bemanning van het HNO: in oktober is dit traject door tussenkomst van de ministeriële regisseur en toezichthouder opgepakt.
Op pagina 13
‘Knops pareert
Bosman inzake HNO’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).