Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer, belast met Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), wil de landbouw en veeteelt op Curaçao bevorderen, met als doel de export van vlees en gewassen.


romer,,De uitbreiding van de agrarische sector zal op verantwoorde wijze gerealiseerd worden, rekening houdend met het milieu, gezondheidsaspecten en hygiëne,” aldus de minister.
De overheid van Curaçao heeft onlangs vergunning verleend aan een bedrijf in Colombia voor de import van levende dieren op Curaçao om deze op Parera te slachten ten behoeve van export van vlees. Het slachthuis op Curaçao voldoet niet aan internationale richtlijnen op basis waarvan export van vlees naar andere landen mogelijk is, zo is bij GMN bekend. Joe Alcalá, sectordirecteur bij het ministerie van GMN wijst op de noodzaak van een laboratorium voor microbiologisch onderzoek van levensmiddelen. Tevens dient het eiland te beschikken over een verbrandingsoven voor de vernietiging van de karkassen van zieke en voor consumptie afgekeurde dieren, en de verbranding van een veestapel na ruiming wegens een virusuitbraak, zoals Mond-en-klauwzeer (MKZ), MRSA of Q-koorts.
Minister Camelia-Römer verwijst voor de uitvoering van de plannen voor de export van vlees naar haar ministerie. ,,Mijn medewerkers hebben opdracht gekregen de plannen uit te werken en daarbij advies te geven over alle aspecten die te maken hebben met de bescherming van de publieke gezondheid, milieu en natuur. Zo is het van belang te weten wat er met de mest van de dieren dient te gebeuren, en welke maatregelen de overheid kan nemen in geval van een mestoverschot.”
Over het gevaar van de verspreiding van virussen bij import van dieren die besmet zijn met antibioticaresistente bacteriën is de minister nog niet geïnformeerd, zo bevestigt zij. De Veterinaire Dienst waarschuwde in augustus van dit jaar voor het gevaar van de verspreiding van Mond-en-klauwzeer na een uitbraak van deze zeer besmettelijke ziekte in Colombia. Hoofd van de Veterinaire Dienst Arnold Dwarkasingh wees op de noodzaak van strenge controle op vluchten uit Colombia om te voorkomen dat reizigers het virus Curaçao binnenbrengen.
Voor wat betreft planthygiëne is er op Curaçao geen controle in de haven en op de luchthaven: gewassen, sierplanten en plantaardig materiaal voor landscaping worden bij invoer niet gecontroleerd op aanwezigheid van mijt en ander ongedierte, waardoor een invasieve soort als de red palm weevil, een soort kever, zich op het eiland heeft kunnen verspreiden met de sterfte van dadelpalmen tot gevolg. Een wetsvoorstel voor bescherming van inheemse plantensoorten door controle van de import is sinds 2013 gereed, maar nog niet door de minister van GMN aan het parlement gepresenteerd.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).