Advent noemt aanwijzing ‘onbezonnen besluit’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Jan Huurman kiest er bewust voor om de waarheid niet te vertellen en de feiten te verdraaien bij gebeurtenissen die buitengewoon alarmerend zijn voor de gezondheid. Dit is in feite onacceptabel en de inspectie onwaardig.

cenaidapanneflek
Dat stelt directeur Cenaida Panneflek van het Advent Ziekenhuis in een schriftelijke verklaring. Volgens Panneflek deed de inspecteur-generaal bewust voorkomen alsof een patiënt bij het Advent Ziekenhuis was overleden. ,,,Dit is gewoonweg niet waar en het Advent Ziekenhuis heeft deze insinuatie moeten rechtzetten. De inspecteur vertelt de waarheid niet en insinueert dat hij niet op de hoogte is van het dringende probleem dat voor de patiënten en het personeel ontstaat met zijn ‘aanwijzing’.”
De Advent-directeur schrijft over een ontmoeting die zij op 13 december met Huurman had, waarbij zij naar eigen zeggen de inspecteur heeft gewezen op de gevolgen van de aanwijzing en ook duidelijk heeft gemaakt dat hij niet de juiste procedure had gevolgd. ,,Dat wil zeggen dat hij eerst de zaak moest bestuderen en aan waarheidsvinding moest doen voordat hij in actie kwam. De inspecteur heeft desondanks de volgende dag de ‘aanwijzing’ doorgezet en nu wil hij niet de verantwoordelijkheid nemen voor al het leed, de onzekerheid en smaad die hij met zijn onbezonnen besluit heeft veroorzaakt.”
Panneflek ontkent dat er bij haar in het ziekenhuis sprake was van een calamiteit. ,,Bij calamiteiten moeten ziekenhuizen rapporten naar de inspectie sturen, het gebeurt ook dat de dienst zelf contact opneemt met de zorginstelling. Huurman heeft geen calamiteitenrapport aan het ziekenhuis gevraagd omdat er simpelweg geen sprake was van een calamiteit daar”, aldus de directeur. ,,Ik wil nogmaals herhalen dat door het onbezonnen besluit van de inspecteur er nu 40 mensen zijn die het risico lopen dat zij hun baan verliezen. Dat is pas een echte calamiteit. Het optreden van de inspecteur is onzorgvuldig en ondoordacht”, aldus de directeur.
Panneflek verwijst in haar verklaring ook naar de rechtszaak die de vrijgevestigde vroedvrouwen tegen de inspectie hadden aangespannen. Ook dat geval illustreert de handelwijze van de inspecteur-generaal, zo stelt de Advent-directeur. ,,De inspecteur doet alsof hij de rechtszaak heeft gewonnen terwijl iedereen weet dat hij de aanwijzing vóór het vonnis heeft ingetrokken. Wetende dat hij zou verliezen en wetende dat in de rechtszaal naar voren is gekomen dat de inspecteur veel leed en stress bij het zorgpersoneel en zwangere vrouwen heeft veroorzaakt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).