Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Advent Ziekenhuis vindt dat de Inspectie voor de Volksgezondheid een veel te drastische maatregel heeft genomen door internist Bakir te verbieden de komende twee maanden patiënten op te nemen.

advent Inspecteur-generaal Jan Huurman had het resultaat van een onderzoek naar het incident dat aanleiding gaf tot de aanwijzing moeten afwachten.
In een persconferentie ging ziekenhuisdirecteur Cenaida Panneflek gistermiddag uitvoerig in op de gevolgen van de aanwijzing die het Advent op 12 december kreeg van de inspectie. Behalve dat een van de twee internisten per direct geen patiënten meer mag opnemen, moet het ziekenhuis de adviezen uit de audit-rapporten van 2016 binnen twee maanden ‘volledig hebben geïmplementeerd’. Daartoe besloot Huurman nadat zich een ernstige calamiteit voordeed binnen de groep geneeskunde in het Advent ‘leidend tot het overlijden van een patiënte’ en omdat na de onderzoeken van vorig jaar al twijfel bestond over de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid.
Panneflek benadrukt dat de betreffende patiënt niet in het Advent is overleden, maar na een opname weer was ontslagen. Vijf dagen daarna was een controle-afspraak gepland, maar juist die dag werd zij ziek en in het Sint Elisabeth Hospital (Sehos) opgenomen. ,,De patiënt heeft zeven dagen in het Sehos gelegen en is toen naar Nederland overgebracht en daar overleden”, zegt Panneflek. ,,Tot nu toe is de doodsoorzaak onbekend en zijn er nog veel vragen over wat er werkelijk is gebeurd.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).