Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ondanks het feit dat het ministerie van Financiën vorig jaar december (2016), onder leiding van de toenmalige minister José Jardim, met een plan van aanpak kwam om de tekortkomingen in de Landsbegroting aan te pakken, heeft dit de Rekenkamer er niet van overtuigd dat er een verbetering mee bewerkstelligd wordt.

aanpak Dat blijkt uit de toelichting van de ARC bij de afkeuring van de jaarrekening 2014. ,,De Rekenkamer heeft het plan van aanpak doorgenomen en tekortkomingen geconstateerd in het financieel beheer. Daarbij heeft de Rekenkamer beoordeeld of de plannen volgens de ‘Smart C-methode’ zijn geformuleerd, per wanneer deze zullen worden afgerond en of de plannen kunnen bijdragen aan het wegwerken van de tekortkomingen in het financieel beheer”, zo staat in het verslag waarna samenvattend gesteld wordt dat de voorgestelde maatregelen niet aan het ‘Smart-C-principe’ voldoen. Er kan te weinig achteraf gecontroleerd worden of bepaalde acties zijn uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld niet voor alle maatregelen een realisatiedatum vermeld. Verder is bij de meeste acties eind 2017 als einddatum vermeld, maar gezien de uit te voeren acties vindt de ARC dit niet realistisch. Er ontbreekt ook informatie over de voortgang van de maatregelen waardoor überhaupt niet na te gaan of eind 2017 haalbaar is. In het plan van aanpak wordt steeds verwezen naar een verbetertraject van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). Maar, zo wordt aangevoerd, de Rekenkamer heeft geen informatie over een verbetertraject van de Soab, waardoor de ARC ook niet kan beoordelen of dit verbetertraject een oplossing is voor de knelpunten in de begroting. Verder constateert de ARC dat niet alle ministeries acties hebben ondernomen om de maatregelen te implementeren. Bepaalde maatregelen zijn hierdoor niet ingevoerd.
De ARC betreurt het ook dat het ministerie van Financiën de voortgang van het plan van aanpak niet opneemt in de driemaandelijkse uitvoeringsrapportage, zoals in februari van dit jaar nog is voorgesteld door de Rekenkamer. Daarom zal de Rekenkamer zelf de toereikendheid van de maatregelen in een volgend onderzoek meenemen, zo wordt aangekondigd.
Zoals eerder in deze krant gepubliceerd zijn er tekortkomingen in het financieel beheer en zitten er fouten en onzekerheden in de jaarrekening 2014. Ook de toelichting is ontoereikend. Hierdoor krijgen de Staten geen getrouw beeld van de bestedingen en inkomsten van de overheid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).