Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Alle entiteiten die een vergunning hebben, worden vermeld in het register van de Centrale Bank. Het register staat op de website van de Centrale Bank. De door u genoemde entiteit staat niet in het register.”

sprout
Zo luidt het beknopte antwoord van de afdeling Corporate Relations van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op vragen of Sprout Money een vergunning of op andere manier toestemming heeft van de CBCS. Het antwoord liet overigens lang op zich wachten. Zo’n drie weken.
,,Zodra de Centrale Bank kennisneemt van entiteiten die zonder vergunning in of vanuit Curaçao en Sint Maarten vergunningsplichtige activiteiten ontplooien, dan neemt de Centrale Bank de nodige acties”, luidt verder het korte antwoord van de officiële toezichthouder. Waarop met ‘nodige acties’ wordt gedoeld wordt niet nader gespecificeerd en is daarom onduidelijk.
Door of namens Sprout Money bv werden onlangs advertenties geplaatst onder de wervende kop ‘Slim navigeren naar meer rendement’. Er wordt een rendement van 6,5 procent per jaar beloofd met een looptijd van vijf jaar. ,,Slim beleggen is goed geïnformeerd beleggen.”
De inleg is vanaf 25.000 dollar of het equivalent in guldens. Onderaan worden Vidanova Bank, als een van de deelnemende brokers, de Curaçaose beurs DCSX (Dutch Caribbean Securities Exchange) en Amergeris Global Listing and Exchange Services vermeld, met het e-mailadres van Frank Lammers van Amergeris.
Desgevraagd zegt Lammers: ,,De obligatie uitgegeven door Sprout Money is géén beleggingsproduct van Amergeris zelf, noch van andere deelnemende DCSX-brokers. Het is Sprout Money dat beleggers de mogelijkheid biedt om obligaties te kopen ter financiering van haar verdere groei.”
Op de vraag of er een vergunning of ontheffing van de CBCS is vereist, zegt hij: ,,Als het minimale investeringsbedrag aanzienlijk is, zoals bijvoorbeeld ook het geval was bij Building Depot Member Services, dan is er geen expliciete toestemming nodig. Wel moet er in eventuele uitingen naar de markt gewezen worden op het feit dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Ook dienen contactgegevens van één of meerdere partijen tot wie geïnteresseerde, potentiële beleggers zich kunnen wenden ter verkrijging van aanvullende informatie te worden vermeld. Vandaar dat dit in de advertentie die onder meer in het Antilliaans Dagblad werd geplaatst is opgenomen.”
Amergeris is de zogeheten ‘listing advisor’ van Sprout Money. Een listing advisor helpt de uitgever van een effect, zoals een obligatie en een aandeel, en zorgt dat de aanvraag voor notering en verhandelbaarheid van effecten op de effectenbeurs wordt ingediend conform de vereisten van de beurs. Zonder de begeleiding door een DCSX-geaccrediteerde listing advisor kan een onderneming niet naar de beurs.
Amergeris is behalve listing advisor ook één van de deelnemende DCSX-geaccrediteerde brokers. Brokers zijn effectenbemiddelaars die nadere informatie over een belegging kunnen verstrekken, aan- en verkooporders kunnen uitvoeren en waarbij geïnteresseerde beleggers kunnen inschrijven voor een nieuwe beleggingsmogelijkheid, zoals de obligatie van Sprout Money.
Lammers: ,,Sprout Money zelf, is het in financiële markten gespecialiseerde online mediabedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven. Met andere woorden: het bedrijf waaraan obligatiehouders hun geld lenen tegen een vergoeding van 6,5 procent op jaarbasis. En van wie ze dat weer terugkrijgen aan het einde van de looptijd.”
In de advertentie staat dat het bij de lening gaat om een ‘Curaçaos mediaconcern met gespecialiseerde internetportals die beleggers toegang geven tot marktinformatie en andere hulpmiddelen’. Doel van de financiering is ‘overname van een Nederlandse marktleider die al meer dan twintig jaar bestaat’. De combinatie biedt een onestopshop voor de actieve generaties beleggers. Sprout Money bv op Curaçao werd in november 2013 opgericht en is gevestigd in het E-Commerce Park Vredenberg. Bestuurder is Magnus Trust nv aan de Schout bij Nacht Doormanweg.
DCSX is de op Curaçao gevestigde regionale effectenbeurs. De effectenbeurs biedt een markt voor genoteerde effecten. Aanbieders van en vragers naar investeringsmogelijkheden kunnen elkaar daar ontmoeten. De aanbieders hebben geld nodig. De vragers hebben geld, waarmee zij graag wat meer rendement maken dan een reguliere spaarrekening bij een bank tegenwoordig biedt.
In het geval van Sprout is Vidanova Bank een van de deelnemende brokers, net zoals Amergeris. Vidanova Custody Foundation administreert oftewel bewaart de verhandelbare effecten die aan de DCSX zijn genoteerd.
,,Amicorp speelt geen rol”, zegt Lammers. ,,Vorig jaar maakte Amergeris Global Listing and Exchange Services (Aglex) nog deel uit van Amicorp Curaçao. Inmiddels niet meer. Amergeris is een spin-off, zoals dat ook wel wordt genoemd. Aglex is aangesloten bij Amergeris Wealth Management Group in Zwitserland, die enkele jaren eerder al verzelfstandigde. Mede gezien de groei van Amergeris en de andere soort dienstverlening dan die van Amicorp, is de positionering van Amergeris als onafhankelijke specialist een betere.”
Meer informatie is te vinden op onderstaande website.
slimbeleggen.com


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).