Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Papiamentstalige ochtendkrant Ultimo Noticia moet journalist Dick Drayer ruim honderdduizend gulden betalen voor het onrechtmatig gebruik van zijn foto’s. Dat heeft de rechter in eerste aanleg gisteren bepaald.


Ultimo noticiaDrayer, de drijvende kracht achter Persbureau Curaçao, stapte een jaar geleden naar de rechter nadat hij had gemerkt dat Ultimo Noticia door hem gemaakte foto’s publiceerde zonder dat hij hiervoor toestemming had gegeven, en de krant niet bereid bleek voor de plaatsing van de foto’s te betalen. Begin 2015 begon hij de krant facturen te sturen voor plaatsing van 161 foto’s, en bracht voor elke foto 150 gulden in rekening. De krant, die zijn fotografen 20 gulden voor elke geplaatste foto betaalt, reageerde niet op de nota’s van Drayer.
Bij de behandeling van de zaak eerder dit jaar heeft Ultimo Noticia bestreden dat de geplaatste foto’s eigendom zijn van Drayer of Persbureau Curacao. Bij de foto’s was geen naam van een fotograaf of bron vermeld. Volgens de rechter heeft Drayer echter voldoende aannemelijk kunnen maken dat de foto’s door hem zijn gemaakt. Bij tussenvonnis was reeds bepaald dat hier sprake is van schending van het persoonlijkheidsrecht van de maker.
,,Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van (onder meer) een foto om deze openbaar te maken en te verveelvoudigen”, zo staat in artikel 19. lid 9 van de Auteursverordening. Volgens artikel 27 ‘is de maker, niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn auteursrecht, bevoegd een rechtsvordering ter bekoming van schadevergoeding in te stellen tegen degene die inbreuk in het auteursrecht heeft gemaakt’.
Voorafgaand aan de rechtsvordering heeft Drayer meermaals contact gezocht met de directie van Ultimo Noticia om te praten over vergoeding, waarbij hij bereid zou zijn geweest een bulkprijs af te spreken. Toen de krant geen gehoor gaf en doorging met het plaatsen van foto’s, zo verklaarde Drayer voor de rechter, verdrievoudigde hij zijn prijs en bracht de krant voor elke foto 450 gulden in rekening.
Bij de rechtsvordering heeft Drayer voor zijn schadeloosstelling alle facturen ingebracht, vermeerderd met de wettelijke rente. De totale vordering bedraagt 100.457,10 gulden. De rechter heeft deze vordering toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 februari 2017 tot aan de dag dat het hele bedrag aan de journalist voldaan is. Ultimo Noticia is ook veroordeeld in de proceskosten, begroot op 1.118,45 aan de kant van Drayer en tot het betalen van 4.500 gulden aan gemachtigdensalaris.
Indien Ultimo Noticia opnieuw zonder toestemming een foto publiceert, riskeert de krant een dwangsom van duizend gulden per overtreding, tot een maximum van honderdduizend gulden. Desgevraagd liet hoofdredacteur Humphrey Zimmerman van Ultimo Noticia aan deze krant weten nog niet op het vonnis te kunnen reageren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.