Van een onze verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Sint Maarten heeft aangegeven over liquiditeiten te beschikken tot het einde van het jaar - over drie weken - maar dat de liquide middelen dan ‘volledig uitgeput zullen zijn’.

sxm
Dit vermeldt een brief van Cft-voorzitter Raymond Gradus. Het College financieel toezicht wijst op de consequentie daarvan, omdat niet alle liquiditeiten van Sint Maarten vrij beschikbaar zijn. Zo zijn er liquide middelen gereserveerd voor onder andere kapitaalsinvesteringen en het oplossen van betalingsachterstanden aan pensioenfonds APS en zorgverzekeraar SZV.
Genoemde betalingsachterstanden vormen onderdeel van de aanwijzing zoals deze door de Rijksministerraad (RMR) is gegeven in september 2015. ,,Het inzetten van deze liquide middelen biedt op de lange termijn geen soelaas en creëert mogelijk additionele problemen.” Aldus Gradus. ,,Naar het oordeel van Cft zullen additionele liquiditeiten op zeer korte termijn onverminderd noodzakelijk zijn.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).