Van een onze verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Sint Maarten heeft aangegeven over liquiditeiten te beschikken tot het einde van het jaar - over drie weken - maar dat de liquide middelen dan ‘volledig uitgeput zullen zijn’.

sxm
Dit vermeldt een brief van Cft-voorzitter Raymond Gradus. Het College financieel toezicht wijst op de consequentie daarvan, omdat niet alle liquiditeiten van Sint Maarten vrij beschikbaar zijn. Zo zijn er liquide middelen gereserveerd voor onder andere kapitaalsinvesteringen en het oplossen van betalingsachterstanden aan pensioenfonds APS en zorgverzekeraar SZV.
Genoemde betalingsachterstanden vormen onderdeel van de aanwijzing zoals deze door de Rijksministerraad (RMR) is gegeven in september 2015. ,,Het inzetten van deze liquide middelen biedt op de lange termijn geen soelaas en creëert mogelijk additionele problemen.” Aldus Gradus. ,,Naar het oordeel van Cft zullen additionele liquiditeiten op zeer korte termijn onverminderd noodzakelijk zijn.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.