Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn momenteel erg veel praktische problemen om vooral jonge mensen aan een baan te helpen, zo weet Impacto uit ervaring.

schoolverlaterOndertussen wordt de overheid overstelpt met verzoeken om werkvergunningen voor buitenlanders die wél een bepaalde vooropleiding hebben.
,,Het is ook waar dat zelfs tijdens deze economische recessie met een hoge werkloosheid, het nog steeds moeilijk is om geschoolde werknemers te vinden.” Impacto-directeur Jeroen Kibbelaar geeft aan dat de meest zorgwekkende ontwikkeling, die nu al jaren aan de gang is, nog wel is dat jonge mensen die de school verlaten, zelfs van de sbo-scholen (secundair beroepsonderwijs), niet over de nodige vaardigheden beschikken om een baan te vinden.
,,Bedrijven houden medewerkers hierom aan tot boven de 70 jaar, omdat ze deze verkiezen boven jongeren. En als de bedrijven niemand kunnen vinden, dan vragen ze bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) een werkvergunning voor buitenlanders aan.”
Dit verklaart volgens Impacto de hoge werkloosheid onder de jeugd op het eiland, alsook de lange lijst voor werkvergunningen bij SOAW. Dit zei Kibbelaar tijdens een receptie in de tuin van het bedrijfspand in Scharloo, waar ook SOAW-minister Hensley Koeiman (MAN) bij aanwezig was.
Het bemiddelingsbedrijf is dagelijks bezig om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, of het nu gaat om tijdelijke of vaste banen. Impacto bemiddelt jaarlijks voor meer dan 1.500 medewerkers. Gezien deze omvang kent de onderneming de lokale arbeidsmarkt voor halfgeschoolde en geschoolde werknemers naar eigen zeggen ‘zeer goed’.
,,Het goede nieuws is dat een oplossing binnen bereik is, namelijk overschakelen naar een leerwerkopleiding”, aldus Kibbelaar. ,,De jongere gaat één dag per week naar school en werkt vier dagen. Deze vorm van onderwijs is bewezen in tal van studies en is de belangrijkste opleidingswijze in landen als Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland en de Scandinavische landen. In een willekeurig zeer productief land hanteert men het leerlingstelsel of andere vormen van werk-gerelateerd leren om jonge mensen te helpen in de transitie van school naar werk.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).