Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Maduro & Curiel’s Bank (MCB), de grootste bank van de Dutch Caribbean, halveert de gewone spaarrente van 1 naar een half procent. Een rondje van het Antilliaans Dagblad langs de andere commerciële banken leert dat zij dit voorbeeld niet - of beter: nog niet - volgen.


MCB spaarrenteDe MCB heeft de verlaging aangekondigd in advertenties in de lokale kranten. De verlaging gaat in met ingang van het nieuwe jaar. Zelf voert de directie ‘economische en financiële ontwikkelingen in onze markten’ aan als reden, zoals de ‘overliquiditeit, lage rente en hoge kosten’. Met een lagere spaarrente en gelijkblijvende kredietrente vergroten banken hun rentemarge ofwel rentewinst.
De verlaging per 1 januari 2018 is na vele jaren en betreft de rente op persoonlijke spaarrekeningen. Die was al erg laag, zoals overigens ook elders in de (westerse) wereld, maar wordt dus nóg minder. Nog slechts 0,5 procent. De jaarlijkse basisrente op de MCB-jeugdspaarrekening Lito blijft wel 3 procent, maar de extra bonusrente van 5 procent bij drie jaar achtereen sparen zonder onderbreking vervalt.
De leenrente die banken in rekening brengen op verstrekte kredieten blijft gelijk, althans daarover heeft de MCB geen mededelingen gedaan. Voor een hypotheek- en termijnlening moet op Curaçao gemiddeld ruim 6 procent rente worden betaald.
Of andere banken de marktleider volgen, is nog onduidelijk. De concurrentie van MCB ‘oriënteert zich nog’, zo blijkt.
Banco di Caribe biedt 1 procent spaarrente. ,,Nog”, aldus de directie. ,,Maar het is ook belangrijk om de berekeningswijze te bekijken. Wordt het per maand uitbetaald, per kwartaal, over het gemiddelde saldo of over laagste saldo van de maand of van het kwartaal?” Vidanova Bank zit ook op 1 procent en meldt nog geen voorgenomen aanpassing. ,,Na een belronde en marktonderzoek nemen we een beslissing.”
De meeste banken keren 1 tot 1,5 procent uit, aldus FirstCaribbean International Bank (FCIB), die zelf een spaarrente biedt van 2,25 procent en daarmee naar eigen vermoeden ‘het hoogste percentage’ hanteert. PSB Bank (de voormalige Postspaarbank en nog altijd in handen van de overheid) heeft traditioneel ook een relatief hoge spaarrente: ,,Voorlopig doen wij niets. De rente blijft 2,25 procent”, meldt de leiding. ,,Mochten we te veel geld binnenkrijgen, dan kan het best zo zijn dat we een daling serieus overwegen, maar wij voorzien dat niet meteen als gevolg van de rentedaling bij anderen. Vraag en aanbod, de markt, bepaalt de prijs van het geld. De rente dus.”
,,De rente heeft al jaren een neerwaartse trend”, aldus Orco Bank. ,,Als management beraden we ons van tijd tot tijd over de hoogte van de rente. De rente bij Orco is nu 2 procent voor particuliere spaarrekeningen. Momenteel kunnen wij geen uitspraak doen of deze rente op korte termijn zal wijzigen.” RBC Royal Bank ‘kan op dit moment ook nog niets over vertellen’. ,,Wij hebben verschillende spaarproducten, elk met een rentepercentage.” Girobank biedt 1,25 procent, aldus de website, maar studenten (1,5 procent) en jongeren met een Oinki-jeugdspaarrekening krijgen meer (3 procent). Het is niet bekend of dit zo blijft of dat de percentages worden aanpast.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).