Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank (CBCS) heeft een vrijstelling verleend aan Curaçao Digital Assets Holding bv (CDAH), een lokale onderneming die volgens minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling ‘handelt in bitcoins’.


Bitcoinhandel van startDe goedkeuring is wel uitsluitend op basis van de professionele partijencriteria. ,,Een dergelijke vrijgestelde instelling mag alleen deelname - aandelen - aanbieden aan professionele partijen. Het is dus uitdrukkelijk verboden om deelname aan niet-professionele partijen, het algemene publiek, aan te bieden.” Aldus de Centrale Bank in antwoorden op een serie vragen van het Antilliaans Dagblad.
Deze krant verzocht de CBCS om een toelichting op de verklaring van minister Martina onlangs in de Staten dat ‘de CBCS toestemming heeft gegeven voor handel in bitcoins via de op te richten Curaçao Digital Assets Holding’. Deze uitlating van de bewindsman was opmerkelijk, aangezien recent nog - een half jaar geleden - de Centrale Bank consumenten juist had gewaarschuwd voor het gebruik van virtuele valuta en had gewezen op de ‘risico’s die verbonden zijn aan het aankopen, aanhouden of verhandelen van virtuele valuta’s als bitcoins’.
Overigens staat de CBCS daarin niet alleen; vorige maand nog kwam ook de Centrale Bank van Aruba (CBA) met een waarschuwing, omdat op dit moment virtuele valuta (zoals bitcoins) buiten de reikwijdte van de sectorale toezichtwetgeving valt.
De Curaçaose Economieminister sprak in een vergadering met de Staten over de intenties van Curaçao Digital Assets Holding. Deze bv blijkt, volgens gegevens van het Handelregister van de Kamer van Koophandel (KvK), al eerder dit jaar te zijn opgericht: namelijk op 23 maart 2017. Een saillant detail: de waarschuwing van de CBCS dateert van vlak daarna, namelijk van 28 maart.
Desgevraagd stelt de Centrale Bank in Willemstad nu het volgende: ,,De CBCS waarschuwt op grond van haar opgedragen toezichttaak het algemene publiek, oftewel de ‘non-professional parties’, tegen de verhoogde risico’s die verbonden zijn aan het aankopen, aanhouden of verhandelen van virtuele valuta’s zoals bitcoins of andere digitale waarde-eenheden. Het publiek dient zich onder andere ervan bewust te zijn dat er (nog) geen specifieke wetgeving voor is en dat de CBCS geen toezicht uitoefent op aanbieders van virtuele valuta’s. De Centrale Bank verbiedt dus niet, maar waarschuwt wel dat het algemene publiek bewust moet omgaan met risico’s.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).