Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aandeelhouders, schuldeisers, personeel, de overheid. Er zijn nogal wat partijen die op een of andere manier de gevolgen zullen voelen van een overeenkomst met Synergy Aerospace, de beoogde strategische partner van luchtvaartmaatschappij Insel Air. En elke partij heeft weer een ander belang.


avianca en inselMinister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling zei dinsdagavond in een uitzending van TV Direct dat de onderhandelingen in deze fase worden gevoerd ‘op het niveau van de aandeelhouders’. De commissie die daarvoor is ingesteld, zoekt ‘duurzame oplossingen binnen de bestaande wetgeving’. Synergy, grootaandeelhouder van Avianca in Colombia, en de overheid hebben elkaar, tegen de verwachtingen in, nog niet gevonden. Martina vraagt om geduld. Welke juridische hobbels nog in de weg liggen, is niet duidelijk.
De overheid zelf is alleen al belanghebbende vanwege het pandrecht dat het Land Curaçao kreeg op 51 procent van de aandelen van Insel Curaçao, in ruil voor het overbruggingskrediet van 33,1 miljoen gulden dat onder strenge condities werd verleend. De regering is geen eigenaar van de aandelen, maar kan die wel verkopen als de luchtvaartmaatschappij de afspraken over terugbetaling van de lening niet nakomt. Toch gaf minister Martina in juni dit jaar aan dat een koper de schulden van Insel niet zal overnemen. Het gaat om een bedrag van 240 miljoen gulden dat open staat bij de overheid, de Belastingdienst, de SVB en lokale bedrijven.
Een dergelijke deal waarbij geen rekening wordt gehouden met de crediteuren is ‘niet goed denkbaar’ voor bewindvoerder Rogier van den Heuvel. Insel staat onder surseance en heeft van de rechter tot augustus 2018 uitstel van betaling gekregen. ,,Als een strategische partner niets wil doen in het voordeel van de crediteuren, dan vraag ik me af wat het voordeel voor de overheid is van zo’n deal”, zegt Van den Heuvel desgevraagd. Van den Heuvel zegt, nadat het ‘een tijdje stil is geweest’, vandaag weer overleg te hebben over de stand van zaken rond een overname van Insel. ,,Men kent mijn standpunt. Ik heb aangegeven wat aanvaardbaar is. Het gaat erom dat er een overeenkomst komt die ik kan verantwoorden naar de crediteuren. Als dat niet zo is, vraag ik me af of zo’n deal wel door kan gaan.”
Martina liet in de uitzending van TV Direct weten dat de Insel-directie en de vakbond niet worden betrokken bij de onderhandelingen met Synergy. De gesprekken vinden ‘in deze fase’ plaats ‘op het niveau van de aandeelhouders’. ,,Dat kan”, zegt Van den Heuvel, en wijst erop dat de directie net zo min eigenaar is van het bedrijf als de overheid. ,,De aandeelhouders moeten hun aandelen verkopen. Maar het gaat erom waar de koopprijs straks naartoe gaat. Op de aandelen rust een pandrecht, dus behalve de schuldeisers moet ook de pandrechthouder (het Land Curaçao, red.) tevreden gesteld worden.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.