Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In technisch opzicht scoorde Shell het hoogst wat betreft de offerte voor de bouw van de LNG-terminal bij Bullenbaai voor de levering van liquefied natural gas, waarmee de Isla-raffinaderij veel schoner kan produceren.


BullenbaaiDat blijkt uit een rapport van Soab. Titan Petrochemical, dochter van Guangdong Zhenrong Energy (GZE) uit China, bungelt qua technische beoordeling onderaan op nummer 10, maar werd later alsnog ‘preferred bidder’ omdat Titan voor een opvallend veel lagere prijs inschreef.
Van de zestien bedrijven die een offerte hadden ingediend, zijn er twaalf door de technische beoordeling gekomen. Die twaalf kregen een ‘gemiddelde score’ toegekend die is vertaald naar een rapportcijfer. Shell kreeg de hoogste gemiddelde score, namelijk een 2,9 en daarmee ook het hoogste rapportcijfer: een 9,7.
Na Shell volgden Gas Natural Fenosa; Kogas and Mitsui & Co; Promigas, Hoegh LNG and Repsol; British Petroleum Gas en meer. Titan, die later overall als beste uit de bus kwam, scoorde een 2,1 en daarmee een 7 als rapportcijfer. Terwijl Titan/GZE dus een voldoende haalde, was het Shell-cijfer uitmuntend te noemen.
Het betreft hier enkel de technische beoordeling ten behoeve van de bouw van de LNG-terminal volgens het BOO-concept (build, own & operate). Niet het moderniseringsproject van de raffinaderij dus, waarover nu grote onzekerheid is ontstaan rond GZE.
Verder is er niets bekend over hoe de twaalf met hun offerte in financieel opzicht hebben gescoord. Naar verluidt zit ‘preferred bidder’ Titan opmerkelijk genoeg wel enkele tientallen procentpunten onder de eerstvolgende bieders.
Een evaluatie zou aan het licht hebben gebracht dat hier nauwelijks een gezonde businesscase in zit voor Titan. Op vragen om opheldering zou gesteld zijn dat Titan met de LNG-terminal en GZE met de modernisering van Isla-raffinaderij op een package deal hadden gerekend.
Er is overigens wel een verschil in de type offertes. Het merendeel schreef in voor een offshore-ontwerp (een zogeheten Floating Storage Regasification Unit, FSRU) en slechts drie voor een onshore LNG-terminal. Shell ging voor offshore, terwijl Titan een onshore-ontwerp presenteerde.
Betrokkenen geven aan dat de aanbesteding van de LNG-terminal transparant en met behulp van het notariskantoor Simon & Steenbaar plaatsvond. Minder of niet transparant ging de selectie van GZE voor de modernisering van de raffinaderij.
Er waren vooraanstaande leden van het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) die pas op de dag van de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) medio september 2016 wisten dat het GZE betrof, zonder op de hoogte te zijn geweest dat dit Chinese staatsbedrijf überhaupt in beeld was. Al die tijd had toenmalig MDPT-voorzitter Werner Wiels eigenhandig geopereerd, zo luidt het.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).