Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op sociale media circuleert een bericht waarin wordt beweerd dat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) te kampen heeft met een uitbraak van bacteriën of virussen. De PR-afdeling van het ziekenhuis ontkent in een persbericht dat deze informatie klopt.


SehosHet Sehos zegt te beschikken over de afdeling Hygiëne en Infectie Preventie (HIP) die specifiek werkt aan het tegengaan van de verspreiding van ziekenhuisbacteriën. Wanneer er een verhoging van het aantal besmettingen zou zijn, zou het direct worden opgemerkt door dit team, stelt het ziekenhuis. ,,In geval van een uitbraak worden direct maatregelen genomen om dit onder controle te krijgen. Daar moeten we tevens melding van doen bij de Inspectie voor Volksgezondheid”, valt te lezen in het statement.
Het Sehos zegt momenteel op geen van de afdelingen te kampen met een uitbraak van één of meerdere bacteriën of virussen. ,,Er is geen sprake van een situatie op het gebied van hygiëne en infectiepreventie waardoor onze patiënten, bezoekers of medewerkers een verhoogd risico lopen op infecties.”
Aan het einde van het persbericht wijst de PR-afdeling nog op het feit dat zowel oude als nieuwe ziekenhuisgebouwen een bron van besmettingen kunnen zijn. ,,Dit om de simpele reden dat een ziekenhuis vatbare mensen en bacteriën samenbrengt. De belangrijkste factor om besmettingen in het ziekenhuis tegen te gaan, is niet de leeftijd van het gebouw, maar de mate van hygiënisch werken door de zorgverleners.” Het Sehos zegt al het mogelijke te doen om de continuïteit van de zorg te waarborgen en de veiligheid van patiënten, bezoekers en personeel te garanderen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.