Premier Rhuggenaath pleit in Costa Rica voor regionale samenwerking
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het terugdringen van drugsgebruik en de bestrijding van drugshandel dienen bovenaan de politieke agenda te staan.” Dat zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren in San José, Costa Rica, tijdens de eerste conferentie van landen die het Verdrag van San José hebben ondertekend.

rhuggenaath
Het Verdrag van San José, ook wel de ‘American Convention on Human Rights’, is de Amerikaanse tegenhanger van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het verdrag werd aangenomen te San José, Costa Rica, op 22 november 1969.
Drugssmokkel, zo zei premier Rhuggenaath in zijn toespraak, ,,vormt sinds enkele jaren een van de grootste bedreigingen van onze vrede en veiligheid. Dit zien wij heel duidelijk in onze regio, waar de productie en het transport van illegale drugs voor hevige problemen zorgt. De criminele organisaties die bij deze handel betrokken zijn, proberen met geweld en intimidatie de controle over hun handelsroutes te houden. Deze groepen ondermijnen het gezag en de wet. Ze zijn verantwoordelijk voor corruptie, het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen en ze brengen de economie grote schade toe.”
Drugshandelaars maken het overheden heel moeilijk om effectief criminaliteit in hun land te bestrijden, aldus Rhuggenaath. ,,Gezien de schrikbarende cijfers, wat betreft het aantal dodelijke slachtoffers, de impact op de economie en de kosten voor de gemeenschap, dient het terugdringen van drugsmisbruik en de aanpak van drugshandel onze grootste aandacht te hebben. Deze georganiseerde criminaliteit is een almaar groter wordend gevaar in onze regio. Er is grote politieke wil en een grote hoeveelheid kapitaal voor nodig om deze uitdaging te trotseren.”
Geen enkel land in de regio is, vanwege de grensoverschrijdende aard van drugssmokkel, in staat om deze zware criminaliteit alleen het hoofd te bieden. ,,Deze strijd vereist een internationale aanpak op basis van de overtuiging dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is.”
De deelnemers aan de conferentie in Costa Rica dienen hun expertise op het gebied van drugsbestrijding met elkaar te delen, gegevens uit te wisselen, gezamenlijk operaties uit te voeren en elkaar juridisch en humanitair ondersteunen, zo maakte Rhuggenaath duidelijk. Daarbij stelde de premier het Koninkrijk der Nederlanden als voorbeeld. ,,De landen in het Koninkrijk werken samen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te beschermen, corruptie te lijf te gaan en de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. De Koninklijke Marine en de kustwacht beschermen samen de grenzen van de landen en gebieden in het Koninkrijk en onderscheppen daarbij illegale transporten. Tevens voeren zij reddingsacties op zee uit, en hebben recent bewezen snel en adequaat te kunnen reageren bij natuurrampen voor het verstrekken van humanitaire hulp.”
De premier wees op de levering van hulpgoederen aan het door orkaan Irma verwoeste Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, en het al evenzeer getroffen naburige eiland Dominica. ,,In tijden van nood moeten we op elkaar kunnen rekenen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).