Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij MFK moet eerst meer adviezen inwinnen over het wetsvoorstel dat de partij heeft ingediend voor het toestaan van geblindeerde autoramen met een lagere lichtdoorlaatbaarheid dan tot nu toe. De meeste Statenleden maken zich zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de extra kosten van de wetswijziging.

getinteramen
Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de centrale commissie van de Staten over de Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao. In januari 2016 kwam de PNP-fractie ook al met een voorstel om in de wet vast te leggen dat donkerder ruiten werden toegestaan, onder andere om bestuurder en bijrijder te beschermen tegen fel zonlicht en huidkanker te voorkomen. MFK heeft opnieuw een voorstel voor een wetswijziging ingediend om de lichtdoorlaatbaarheid te verminderen van 70 naar 35 procent. Niet alleen omdat dan schadelijke uv-stralen geweerd worden en de temperatuur in de auto daalt, maar vooral vanwege ‘de vrijheid van gebruikers om lichtdoorlaatbaarheid van voorzijruiten te beperken’. Schotte wees er gisteren op dat het weliswaar mogelijk is voor bijvoorbeeld gezagdragers en om medische redenen om ontheffing te krijgen voor donkere ramen, maar dat de partij niet wil dat het ‘een privilege’ is voor een kleine groep mensen.
Stephen Walroud (PAR) vindt het ‘van de gekke’ dat het parlement zich moet buigen over de ontwerplandsverordening, terwijl een oordeel van de Raad van Advies ontbreekt. Volgens Walroud is de wetswijziging die de MFK heeft ingediend in essentie hetzelfde als die van de PNP in 2016 en had de RvA daarop veel kritiek. ,,Beweringen worden niet gestaafd met feiten, en zijn niet gebaseerd op onderzoek. Ik vraag me af of de MFK-fractie het advies gelezen heeft.” Walroud vermoedt dat de partij door middel van het initiatiefontwerp het vernietigende oordeel van de Raad van Advies probeert te omzeilen. Onder het mom van vrijheid moet alles maar kunnen. ,,Straks komt de partij met een initiatiefwet om zonder helm te rijden, omdat toch al veel mensen dat doen.”
Ook de Marilyn Moses (MP) wacht het advies van de RvA af. Moses wil bovendien weten welke kosten gepaard gaan met het handhaven van de wetgeving. ,,Hoe wordt dat gedaan? Moet daarvoor geen meetapparatuur worden aangeschaft om te bepalen of de lichtdoorlaatbaarheid inderdaad niet minder dan 35 procent is?”
MAN-lid Eugene Cleopa merkt namens zijn fractie op dat het juist de taak van de parlementariërs is om ‘als vertegenwoordigers van het volk’ de mensen te leiden. De MAN-fractie wil adviezen lezen van organisaties die met de wet te maken krijgen, zoals de politie, het keuringslokaal en het Openbaar Ministerie (OM).
Jesser El Ayoubi (PAR) benadrukt dat deze wet ‘nu geen prioriteit heeft’ en zal zorgen voor ‘meer angst en meer chaos’. De wetswijziging geeft de politie extra werk met de handhaving van de nieuwe norm van 35 procent en houdt geen rekening met de golf van criminaliteit en de hoeveelheid wapens op het eiland. ,,De politie moet zich in deze tijd kunnen concentreren op het terugbrengen van de rust op straat.”
Verschillende Statenleden menen dat de verkeersveiligheid in gevaar komt door de donkere ramen in auto’s, maar wijzen vooral op de risico’s voor politieagenten. ,,Het is veel moeilijker om criminelen te pakken te krijgen”, zegt El Ayoubi. ,,Met die donkere ramen is het uitverkoop voor asocialen. Zij kunnen nu ook overdag ‘shoppen’.” PAR is tegen de wetswijziging. ,,Er is geen tijd, geen geld en geen personeel om in dit project te investeren. De politie heeft andere prioriteiten. Eerst moeten we ons gedrag veranderen en verantwoordelijk handelen, dán kunnen we praten over getinte ramen”, aldus El Ayoubi.
De MFK zal via minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) advies vragen bij de verschillende overheidsinstanties en de reacties schriftelijk indienen bij de Statenleden. Het onderwerp zal na advies van de Raad van Advies opnieuw ter sprake komen in de Staten tijdens een openbare vergadering. Dan zal de wet al dan niet worden aangenomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).