Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De minister van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN), zal niet schromen naar de rechter te stappen als het nog langer duurt voordat Sona met de geauditeerde jaarrekeningen van het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) komt.

sona Dat heeft zij deze week bij de begrotingsbehandeling in de Staten gezegd. ,,Ik zal eerst om de tafel gaan met Sona, Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), het ministerie van Financiën en de ministeriële regisseur en toezichthouder (MRT, Stanley Betrian, red.) en als ik op grond daarvan de cijfers niet krijg, zal ik uiteindelijk naar de rechter moeten stappen”, aldus de minister.
Zij vervolgt: ,,Het is Sona geweest die de samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Usona/Berenschot heeft opgezegd en nu zelf de uitvoering doet. Dat kan niet. We zijn bezig met het oprichten van een stichting waarbinnen de uitvoering kan plaatsvinden.” Bij een kortgedingzaak tussen Sona en Berenschot eerder dit jaar is onderling afgesproken dat de cijfers aangeleverd worden onder leiding van Soab. ,,Sona is door mij al in gebreke gesteld. Want ik moet mij als uitvoerend minister verantwoorden tegenover de Staten en ik neem mijn werk serieus. Het gaat om veel geld (421 miljoen gulden, red.) en om een heel belangrijk project voor Curaçao. Sona is overigens wel akkoord gegaan met de overdracht van taken aan de op te richten stichting. Ook dit gebeurt onder leiding van Soab. Als ik de jaarrekeningen krijg, stuur ik deze direct naar de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC). Samen met het ministerie van Financiën en Soab wordt naar de cijfers gekeken. Ik wil mij voornamelijk bezighouden met het waarborgen van de zorg. Ik ben de eerste twee maanden na mijn aanstelling alleen maar met HNO bezig geweest. Ik ben blij dat het kabinet-Pisas het voorstel heeft gedaan om een regisseur te benoemen. Er is nog zoveel ander werk te doen. De regisseur komt eerdaags met een rapportage.” De minister legt uit dat de regisseur haar overigens ook bijstaat in de financiële problematiek van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). ,,Sehos heeft financiële problemen, maar moet wel open blijven totdat het nieuwe ziekenhuis er staat. Ik kan u verzekeren dat dit een enorme uitdaging is.” De minister licht tegenover deze krant nader toe: ,,De overheid staat Sehos bij vanwege het publieke belang van gezondheidszorg, maar het is Sehos die verantwoordelijk is voor diens functioneren.
Tot slot stelt zij nog dat er een Terms of Reference (ToR) op tafel ligt voor lokale architecten die de bouw van HNO moeten valideren en evalueren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).