Nieuwe Nederlandse regering houdt vast aan voorwaarden wederopbouw.
Van onze correspondent
Den Haag - Nog slechts 36 uur heeft de regering van Sint Maarten om de voorwaarden te accepteren die Nederland stelt aan de financiering van de wederopbouw.

knops
Kersvers staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) laat er geen misverstand over bestaan: het geld ligt klaar, maar zonder de ondubbelzinnige instemming van minister-president William Marlin houdt Den Haag de hand op de knip.
Mocht de premier de illusie hebben gehad dat met het afzwaaien van minister Ronald Plasterk ook de voorwaarden van tafel zouden gaan, komt hij bedrogen uit. ,,Ik weet niet of men dat gedacht heeft, maar ik kan wel zeggen dat de lijn ten aanzien van de voorwaarden volstrekt helder was en ook zal zijn. De voorwaarden staan recht overeind”, aldus Knops.
De bewindsman noemt die voorwaarden ‘volstrekt legitiem’. ,,De Nederlandse regering wil zo snel mogelijk aan de slag met het wederopbouwfonds, maar daarvoor is het noodzakelijk dat Sint Maarten de eerder gemaakte afspraken over de inrichting van een integriteitskamer die toezicht houdt op de gelden en over een deugdelijke grenscontrole nakomt.”
Knops zegt te begrijpen dat de bevolking het gevoel bekruipt dat zij na het orkaangeweld ook nog eens slachtoffer dreigt te worden van politiek gesteggel tussen Den Haag en Philipsburg. ,,Wij hebben allemaal gezien dat de noden hoog zijn. Wij willen de bevolking graag helpen. Ik ben daarom heel erg gemotiveerd om snel tot hulp bij de wederopbouw over te gaan. We hebben daarvoor de middelen vrijgemaakt, maar willen er ook voor zorgen dat die goed worden besteed.”
Reagerend op het verwijt van Marlin dat de Nederlandse regering de bevolking van Sint Maarten ‘gijzelt’: ,,Als er al wordt gegijzeld zou ik zeggen dat dat van de andere zijde gebeurt. Maar ik zie veel liever dat we niet gaan ‘framen’. Vandaar mijn oproep aan de premier: help uw eigen mensen, laten we zorgen dat de hulp die dringend nodig is zo snel mogelijk wordt gegeven. Dát is in het belang van de bevolking.”
Knops heeft nog geen contact gehad met Marlin. De vraag of hij dat voor het verstrijken van de deadline (overmorgen) gaat doen, beantwoordt hij ontwijkend: ,,Ik ga me de komende dagen verder oriënteren op dit buitengewoon interessante dossier.” Wel heeft hij vrijdag in bijzijn van minister-president Mark Rutte gesproken met gouverneur Eugene Holiday.
,,Dat was een buitengewoon goed gesprek. De gouverneur gaf aan dat na het leveren van de meest essentiële hulp om te overleven, de situatie langzaam aan het normaliseren is. Dat laat onverlet dat er nog heel grote problemen zijn. Er zijn nog veel mensen die geen huis hebben. We zijn nu in de fase waar noodhulp moet overgaan in wederopbouw. Er is geen dag te verliezen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).