OM eist taakstraf en geldboete van 10 miljoen gulden tegen Emsley Tromp.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Onbegrip. Dat was vooral het gevoel dat gisteren bij de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier - tegen oud-president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Emsley Tromp - bij de verdediging speelde.

trompfiscaal1

Onbegrip en verbazing over de keuze van het Openbaar Ministerie (OM) om Tromp voor deze zaak voor de rechter te brengen.
Aan het begin van de zitting gaf de rechter te kennen dat de zaak van Tromp ‘in a nutshell een fiscaal probleem’ betreft. ,,Weliswaar wordt het voorgebracht bij de strafrechter, maar het gaat om een fiscaal probleem.” Iets waar Tromp, die van belastingfraude in de privésfeer wordt verdacht, vervolgens meteen op inspeelde: ,,U zei het zelf al: dit is een fiscaal probleem. Ik snap niet waarom ik hier ben.” Ook de verdediging voerde aan: ,,Het Openbaar Ministerie legt een puur fiscaal vraagstuk over de juistheid van de aangifte voor aan de strafrechter. Dat is bezwaarlijk, met name nu het zó fiscaal is dat je daar als strafrechtdeskundige in onze optiek eigenlijk je handen niet aan zou moeten (willen) branden.”
Tromp wordt in deze zaak verdacht van belastingfraude met zijn pensioenstichting ETP (Emsley Tromp Pensioenen). Hij zou jarenlang opzettelijk een te lage belastingaangifte hebben gedaan. Volgens zijn raadsman, die daarin wordt gesteund door verschillende ‘vooraanstaande’ deskundigen, is er niets aan de hand, omdat er pas na de pensionering over de pensioenuitkering belasting moet worden betaald.
Het OM legde in zijn requisitoir uit: ,,Over een periode van meer dan vijf jaar, vanaf 2011 tot en met 2016, was er een stroom aan publicaties over de aanschaf en financiering van onroerend goed in Miami door Tromp, leningen waar Tromp een rol in zou hebben gespeeld en betalingen aan de stichting ET Pensioenen.” In die ruim vijf jaar - van 2011 tot en met 2016 - heeft het OM niets gedaan. ,,Je zou verwachten dat dergelijke ernstige beschuldigingen tegen de president van de Centrale Bank al veel eerder tot een bestuurlijke reactie zouden hebben geleid. Er gebeurde echter niets, ondanks het feit dat meerdere malen gesignaleerd is dat een onderzoek nodig was.” Die signalen zijn volgens het OM de aanleiding voor het onderzoek Saffier geweest, een onderzoek dat in 2016 is gestart.
Hoewel de verdediging - bestaande uit Mirto Murray en Niels van der Laan - van mening is dat het nooit tot een strafrechtelijke vervolging had mogen komen, stelt het OM dat het handelen van Tromp strafbaar is geworden toen Tromp in de aangiften Inkomstenbelasting niet het juiste belastbare bedrag heeft opgegeven. ,,In alle jaren heeft hij opzettelijk een te laag persoonlijk inkomen opgegeven”, aldus het OM in zijn requisitoir. Volgens de berekening van de inspecteur is het nadeel in de inkomstenbelasting ten gevolge van de onjuist gedane aangiften. Dit nadeel is per jaar van 2006 tot en met 2014 berekend en komt in totaal uit op 5.589.287,92 gulden. ,,De berekening van het belastingnadeel per aangiftetijdvak/belastingjaar is het bewijs dat door het onjuist doen van de aangifte over dat jaar het gevolg zou kunnen zijn dat nadeel kon ontstaan en ook daadwerkelijk is ontstaan.”
Ook bij de inhoudelijke behandeling van de zaak herhaalde de verdediging gisteren het preliminaire verweer om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. ,,Preliminair hebben wij reeds meermalen verzucht: waar gaat dit over? Dat zullen we vanaf nu niet meer herhalen. Maar dat betekent niet dat wij inmiddels iets zijn gaan begrijpen van de keuze om Tromp voor deze zaak voor de rechter te brengen.”
Hetgeen Tromp ten laste is gelegd, kan volgens de verdediging van de bankier ‘onmogelijk worden bewezen’.
Het OM rekent Tromp - gelet op ‘zijn maatschappelijke positie, de daaraan verbonden voorbeeldfunctie en de hoogte van zijn inkomen’ - de feiten zwaar aan. Mede dankzij de vermeende belastingfraude is de pensioenvoorziening van Tromp ‘riant’. ,,Volgens de door hem overgelegde jaarstukken over 2016 is de waarde van zijn pensioenvoorziening per ultimo van dat jaar ruim 8,5 miljoen dollar.”
Er is volgens het OM ‘werkelijk geen enkele verlichtende omstandigheid die zijn gedrag verontschuldigt of zelfs maar begrijpelijk maakt’. Bij de overwegingen aangaande de strafeis en de strafsoort houdt het OM wel rekening met het feit dat Tromp niet eerder met de strafrechter in aanraking is gekomen en dat de gevolgen van het strafrechtelijke onderzoek groot zijn geweest. ,,Daarom vinden wij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet geïndiceerd, hoewel deze gevangenisstraf wel degelijk door het Hof eerder is opgelegd voor belastingfraude. Een voorwaardelijke gevangenisstraf zullen we wel eisen als signaal dat belastingfraude een ernstig misdrijf is”, aldus het OM, dat een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar tegen Tromp eist.
Daarnaast eist het OM een taakstraf van 240 uur. ,,Het lijkt ons passend dat op deze wijze de aanzienlijke talenten en vaardigheden van Tromp kosteloos ten goede komen aan de gemeenschap. Dit zal wat ons betreft het maximale aantal uren moeten zijn. In overleg met de reclassering zal een geschikt project geselecteerd worden indien het Openbaar Ministerie in deze eis gevolgd zal worden.” Tot slot eist het OM een geldboete van 10 miljoen gulden; volgens het OM binnen de marge van tweemaal het bedrag van het fiscale nadeel. ,,Hiermee wordt nogmaals de ernst van de feiten benadrukt en treft Tromp in datgeen wat hem voor ogen stond: financieel gewin.”
Vandaag is de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Saffier.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).