Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vandaag beginnen de Statenvergaderingen over de begroting 2018. Verdeeld over vier dagen zullen telkens verschillende ministeries besproken worden.

schotteGerrit Schotte (MFK) heeft de vragen over de begroting op papier gezet en de Statenvoorzitter en tevens alle ministers apart verzocht deze vragen in de vergaderingen te beantwoorden. Dat vragen van tevoren gesteld worden ter beantwoording in de Staten, is usance bij begrotingsbehandelingen, zo laat Statenvoorzitter William Millerson desgevraagd weten. Hij is overigens zelf niet bij de vergaderingen aanwezig vanwege een verblijf in het buitenland.
Schotte stuurt een 22 pagina’s tellend document mee met voor elk ministerie (9) een reeks vragen, in totaal 183. Van alle ministeries wil hij vooral alle ins en outs weten van de overheids-nv’s die onder het betreffende ministerie vallen. Verder worden bij de verschillende ministeries specifieke vragen gesteld over begrote bedragen, voornamelijk waarom die verhoogd, dan wel verlaagd zijn. In dit verslag worden alleen enkele vragen uitgelicht. Met betrekking tot het ministerie van Algemene Zaken (AZ) wil Schotte weten wat voor invloed de financiële injectie aan Insel Air voor consequenties heeft voor de begroting 2018. Verder kan de partij geen financiële cijfers terugvinden over de bouw van het LNG-plant-project en de renovatie van de raffinaderij. Ten aanzien van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) wil MFK weten hoe het staat met de ingediende (sub)begrotingen die door de Raad van Advies (RvA) als onverantwoord en beleidsarm bestempeld zijn. Verwijzend naar het convenant dat met BPD getekend is over het personeelsbestand, wil Schotte weten of het nog steeds klopt dat het bestand moet afslanken naar een totaal van 3.352 ambtenaren, waarvoor op dit moment 418 fulltime arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden. Hij kan dit niet terugvinden in de begroting.
Bij het ministerie van Justitie wil de partij weten wat het inzetten van gezinscoaches gaat kosten. Verder verbaast het de MFK dat bij de Voogdijraad de kosten gedaald zijn terwijl de raad omkomt in het werk en na veel kritiek ook de werkzaamheden moeten verbeteren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).