Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ruim een jaar nadat in september 2016 de eerste afspraken met Guangdong Zhenrong Energy (GZE) werden ondertekend door toenmalig premier Ben Whiteman (Pueblo Soberano) gaan er steeds meer ‘alarmbellen’ af over dit Chinese staatsbedrijf dat zijn zinnen heeft gezet op overname van de volledige olie-industrie op Curaçao.

gze
Dat blijkt uit onderzoek door deze krant, die al maanden bezig is om via allerlei kanalen antwoorden te krijgen op de vele vragen. Zo blijkt GZE - dat de Isla-raffinaderij wil overnemen, feitelijk de LNG-terminal (liquefied natural gas) bij Bullenbaai wil bouwen, alsmede een nieuwe raffinaderij bij dezelfde Bullenbaai wil opzetten en daarnaast na ontmanteling van de Isla het terrein rond het Schottegat wil herontwikkelen - zelf geen kennis te hebben over en ervaring te hebben met raffinage.
GZE bezit geen raffinaderijen in China of elders in de wereld, exploiteert geen raffinaderijen en heeft geen eigen specifieke expertise ten aanzien van raffinaderijen. GZE heeft evenmin ooit een raffinage-plant ‘from scratch’ geconstrueerd, zoals ten oosten van Bullenbaai zou moeten gebeuren. Dat geldt overigens óók voor LNG-terminals, waar GZE geen deskundigheid over in huis heeft.
In technisch opzicht zijn er daarom gerede twijfels over de capaciteit van GZE. Met kapitaal zou Guangdong Zhenrong mogelijk in staat moeten zijn om deze ontbrekende kennis alsnog in te kopen of in te huren, bijvoorbeeld door een consortium op te zetten. Maar ook over de financiële slagkracht van GZE - dat schermt met andere, grote namen - bestaan grote vraagtekens. Op internet maakt de Chinese staatsonderneming vrijwel niets over zichzelf bekend, zo wordt duidelijk na een uitvoerige zoektocht, al helemaal niet in financieel-economisch opzicht.
Via diplomatieke kanalen en andere bronnen wordt echter helder dat GZE een eigen vermogen zou hebben van amper 60 miljoen dollar. Dat staat niet in verhouding met de voorgenomen investeringen van 4,5 tot 6,5 miljard dollar.
De ‘alarmbellen’ komen ook terug in de voorlopige due diligence-onderzoeken naar GZE. Uit meerdere goede bronnen - in zowel lokale bancaire kringen als rond overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en andere Curaçaose overheidsbedrijven - verneemt de redactie van het Antilliaans Dagblad dat een onderzoek door Ernst & Young (E&Y) in Azië veel zorgpunten heeft opgeleverd.
Zo ontbreken jaarcijfers en andere essentiële kerngegevens om in zee te gaan met een investeringspartner voor projecten op deze schaal. Van meet af aan al waren er veel onduidelijkheden, terwijl al sinds september 2016 - onder andere via de koninkrijksambassade in Peking - informatie wordt uitgewisseld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).