Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Toezicht van het Sehos, die onlangs een aanwijzing van de inspectie heeft gekregen, is teleurgesteld over de manier waarop dat met de raad is gecommuniceerd.


Sehos teleurgesteld Dick DrayerDat heeft plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Salari, tijdens een persconferentie verklaard. De persconferentie is gehouden een dag nadat het bekend is geworden dat de Inspectie voor de Volksgezondheid de raad een aanwijzing heeft gegeven. Bij de persconferentie waren leden van de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur van de medische staf aanwezig.
Salari verklaarde zeer teleurgesteld te zijn, niet zo zeer over de aanwijzing maar over het feit dat er niet vooraf met de betrokkenen is gesproken. De aanwijzing is afgelopen dinsdag op een vrije dag opgesteld. Hierna is het persbericht over het onderwerp verzonden, aldus de plaatsvervangend voorzitter. Salari verklaarde ook dat de inspectie op 11 oktober een interview bij Radio Paradise gaf over de aanwijzing maar dat de raad zelf die dag pas aan het eind van de ochtend een hard copy ontving.
,,De informatie die wij vandaag tijdens de persconferentie hebben gegeven, over de stand van zaken en onze aanpak, hebben we ook al eerder aan de inspectie gegeven. Het is bij hen bekend waar wij mee bezig zijn”, aldus Salari. Zo wil het Sehos komen tot de benoeming van een ziekenhuisbestuurder. Deze persoon neemt bepaalde taken over van medisch directeur Franke Scheper, tevens vicevoorzitter van de RvB. Scheper blijft belast met de medisch-inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden. De benoeming van de ziekenhuisbestuurder is volgens de RvT nodig ‘vanwege de complexiteit van het werk en niet vanwege het feit dat er onvoldoende deskundigheid aanwezig is binnen de RvB om de patiëntenzorg naar structureel herstel te leiden”, aldus een publicatie die aan de pers is gegeven.
Salari beaamde desgevraagd dat er tussen de RvT en de inspectie een verschil van mening is over de snelheid, het tempo waarin de aandachtspunten worden aangepakt. ,,Het kan eigenlijk niet sneller dan dat het nu eraan toegaat”, aldus de plaatsvervangend voorzitter.
Tijdens de persconferentie kwam er geen duidelijk antwoord op de vraag of voor de Raad van Toezicht de functie van ziekenhuisbestuurder die het Sehos voor ogen heeft, overeenkomt met de bestuurder die de inspectie benoemd wil hebben in het kader van de aanwijzing. ,,Wij zullen eerst de aanwijzing bestuderen en gaan daarna inhoudelijk met de inspectie op de zaak in”, aldus Salari na afloop van de persconferentie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).