Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Elk dubbeltje omdraaien”, dat is het advies van voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) aan de regering van Curaçao en minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in het bijzonder.

cft
De uitvoering van de begroting 2017 ‘loopt uit de pas’. Inkomstenverhogende en kostenverlagende maatregelen zijn noodzakelijk in de laatste drie maanden van het jaar om een deficit te voorkomen. ‘Uitdagingen’ liggen er bij de achterblijvende belastinginkomsten, achterblijvende premieopbrengsten bij de sociale fondsen en het beheersen van de overheidsuitgaven. Ook is het stimuleren van de economie een belangrijke uitdaging voor de komende periode.
Er was halverwege het jaar een totale overschrijding van de prognose van 77 miljoen gulden. De voorzitter van het Cft: ,,De regering dient stappen te zetten om een tekort eind 2017 af te wenden.”
De afgelopen jaren is de economische groei op Curaçao gestagneerd. Voor 2017 wordt uitgegaan van een reële economische groei van -1,8 procent en voor 2018 van 0,3 procent bbp (bruto binnenlands product). ,,De economie heeft een impuls nodig. De overheid kan een beter ondernemersklimaat creëren door belemmeringen, zoals bijvoorbeeld red tape, weg te nemen door onder meer te investeren in ICT, de wetgeving te moderniseren en door een daadkrachtige doorvoering van efficiency bevorderende maatregelen binnen met name de overheidsondernemingen in de energiesector.”
Er zijn ook kansen op het gebied van economische groei door de mogelijke komst van Guangdong Zhenrong Energy (GZE), de investeringen in de Dokmaatschappij en de tweede megapier, waar op dit moment al belangrijke stappen gezet worden.
Verder adviseert het Cft de regering-Rhuggenaath om de informatievoorziening over Hospital Nobo Otrobanda (HNO) te verbeteren, gezien de mogelijke financiële consequenties voor de begroting. ,,Dit geldt niet alleen richting het Cft, maar ook richting de samenleving. Het Cft dringt daarom aan op een update van en inzicht in de businesscase.”
Tot slot wijst het Cft ook op het weerstandsvermogen dat versterkt dient te worden om in economisch minder voorspoedige tijden de begroting in evenwicht te kunnen houden. De voorzitter waarschuwt voor een beleid dat steunt op incidentele inkomsten om de begroting sluitend te krijgen en benadrukt daarom onder andere het belang van een structureel dividendbeleid voor overheids-nv’s.
Het bezoek aan Curaçao woensdag was het eerste onder leiding van de nieuwe voorzitter Gradus. Het college is intussen versterkt met de komst van het nieuwe lid namens Curaçao, Gregory Damoen. Tijdens de gesprekken zijn ook de gevolgen van orkaan Irma voor de economie van Curaçao en Sint Maarten aan de orde geweest.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).