Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is ‘in een situatie van verlegenheid’ gebracht. Dit komt door de situatie rond de vrijstelling van leerplicht in de tussenvakantie volgende week.


onderwijs alcala walleIn een brief, in handen van het Antilliaans Dagblad, schrijft minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) dat er iets mis is gegaan met het verstrekken van uitzonderingen door sommige scholen, terwijl andere onderwijsinstellingen juist weer strikt omgaan met de regels.
,,Wij naderen de tussenvakantie. In deze periode maken ouders regelmatig gebruik van de gelegenheid om vakantie te nemen. Dit impliceert vaak ook vele aanvragen voor vrijstelling van leerplicht”, schrijft de bewindsvrouw.
In verschillende gevallen zijn door scholen uitzonderingen gemaakt. Anderzijds is er een aantal scholen dat zich zeer strak houdt aan de door de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) gegeven richtlijnen. ,,Wat te waarderen valt”, aldus Alcalá-Wallé in een brief van afgelopen vrijdag aan de door de overheid gesubsidieerde schoolbesturen en het Openbaar Onderwijs.
Hierdoor kan het gebeuren dat de door de scholen geaccordeerde verzoeken intussen ook al door het ministerie zijn bekrachtigd. Maar er zijn ook nog verzoeken die niet door de scholen goed zijn bevonden.
,,Dit brengt het ministerie in een situatie van verlegenheid, waarbij het ene kind wel toestemming van de school heeft ontvangen en het andere kind uit dezelfde familie geen toestemming heeft gekregen.” Dit heeft volgens de minister voor ‘een scheve situatie’ gezorgd. Daardoor kan het gebeuren dat een kind uit een gezin wel eerder dan de tussenvakantie kan vertrekken, of later dan de tussenvakantie terugkeert, terwijl een ander kind uit hetzelfde gezin dat niet kan. De bewindsvrouw merkt in haar schrijven voorts op dat het heeft ontbroken aan een ‘doorlopende leerplicht-communicatiecampagne’, dat ook kan hebben bijgedragen aan de verschillen in interpretatie.
In elk geval heeft Alcalá-Wallé nu ‘bij wijze van grote uitzondering’ besloten een beperkt aantal verzoeken voor vrijstelling alsnog te accorderen. Het aantal dagen mag niet de toegestane hoeveelheid overstijgen.
En daarnaast is door de minister bepaald dat met ingang van november 2017 een aftrap wordt gegeven voor een campagne rond de aanscherping van de naleving en het toezicht op de leerplichtwet ‘met duidelijke aangifte dat er geen vrijstelling meer wordt gegeven voor vakantie’.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).