Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) pleit voor de aanstelling van een speciale 'marktmeester' voor de gezondheidszorg.

sehosDeze regulator moet een soepele overgang naar geïntegreerde zorg, waarin meer ruimte is voor marktwerking, mogelijk maken.
De speciale marktregulator zou moeten toezien op de naleving van de spelregels van de vraaggerichte zorg en op de regulering van de prijzen. ,,Zoals Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten de tarieven voor water en elektriciteit vaststelt - en niet Aqualectra zelf, is het wenselijk dat de vergoedingen in de zorg door een onafhankelijk bureau worden bepaald”, zegt medisch directeur Franke Scheper van het Sehos, die aangeeft dat er bij de huidige transformatie naar een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf behoefte is aan onafhankelijk toezicht. ,,De regulator zet dan de vraag naar zorg en het aanbod tegen elkaar af, bestudeert diverse modellen, analyseert data, bekijkt waar efficiëntieslagen kunnen worden gemaakt en ziet toe op samenwerking om de beschikbaarheid in de zorg te kunnen garanderen.”
Momenteel vervult het ziekenhuis de rol van toezichthouder grotendeels zelf; de directie van het Sehos overlegt cijfers en rapporten aan de Sociale Verzekeringsbank en de overheid, en partijen komen op basis daarvan tot afspraken over financiering van en investeringen in de zorg. ,,Het overleg met de SVB en overheid verloopt zeer constructief”, zegt Scheper. ,,Er is begrip voor de problemen waar het ziekenhuis mee geconfronteerd wordt, en er wordt geluisterd naar onze argumenten. Het zou de zorg echter nog meer ten goede komen als het ziekenhuis niet zelf knelpunten aan moet kaarten, maar een onafhankelijk bureau zich hierover buigt en regels, richtlijnen en strategieën bepaalt.”
Een marktmeesster voor de zorg dient ook de belangen van de patiënten in een schaarse marktsituatie. Momenteel is de Intensive Care Unit van de afdeling Neonatologie van het Sehos volledig bezet en worden, bij gebrek aan couveuses, zwangere vrouwen met een risico van een vroegtijdige geboorte uit voorzorg naar een ziekenhuis in Barranquilla, Colombia, gezonden. ,,Voor het ziekenhuis is dit de beste uitwijkmogelijkheid”, aldus Scheper. ,,Uitzending kost geld, maar een overcapaciteit aan couveuses aanhouden, om aan pieken in de zorgvraag te voldoen, kost ook geld.”
Voor het Hospital Nobo Otrobanda bestaat de wens om de IC-unit van neonatologie van acht naar twaalf couveuses uit te breiden. Dit betekent dat er nieuwe intensive care neonatologieverpleegkundigen bij moeten komen, en het is de vraag of daar geld voor is”, zegt Scheper, die zou willen dat hij deze vraag aan een marktmeester zou kunnen voorleggen. ,,Op medisch gebied kunnen we steeds meer, ook de technologie voor de zorg voor baby’s die met 25 tot 30 weken ter wereld komen is steeds meer geavanceerd, waardoor hun overlevingskansen toenemen. De behandeling is echter een ingewikkeld, intensief en lang proces, en de vraag daarbij is of het wenselijk is dat wij op Curaçao alles zelf willen doen, of dat wij hiervoor beter een samenwerking aangaan met klinieken die hierin gespecialiseerd zijn.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).