Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De toeristische industrie van Curaçao staat er momenteel niet heel erg goed voor. Overal ter wereld, ook in het Caribisch gebied, groeit het toerisme, maar op Curaçao niet.

chatactb
Over het afgelopen jaar is juist een daling in het aantal bezoekers van 13 procent te zien. Deze daling kan deels worden verklaard door het wegvallen van vluchten van Insel Air in het Caribisch gebied, Zuid- en Noord-Amerika, de sociale en economische onrust in Venezuela en het verlies van Air Berlin. Ook het gebrek aan fondsen om te investeren zoals aangegeven in het Tourism Master Plan 2015-2020 speelt een rol. Curaçao is zeker niet de enige bestemming die zich met uitdagingen ziet geconfronteerd, maar wat maakt dat andere bestemmingen veerkrachtiger omgaan met deze uitdagingen? Dat was de hamvraag bij de viering van Toerismedag deze week die uitgeroepen is door de United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Ter gelegenheid van deze dag heeft de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) het belang van toerisme voor Curaçao benadrukt en aangegeven hoe het toerisme duurzaam kan worden ontwikkeld.
Chata is ervan overtuigd dat het antwoord is te vinden in het gebrek aan bewustzijn van het belang van toerisme, een gebrek aan visie, en eigenaarschap.
De toeristische sector wordt wereldwijd gezien als een van de speerpunten van groei en de verbetering van de levenskwaliteit, op voorwaarde dat de bestemming een visie heeft op het ontwikkelen van toerisme die door de gehele gemeenschap wordt gedragen. Desondanks lijkt het dat Curaçao de toeristische industrie niet ziet als een groot potentieel. De sector wordt vaak vergeten en weggezet als iets waarvan slechts een selecte groep profiteert. Het is vaak lastig om snel en adequaat fondsen te vergaren voor initiatieven. Het onderwijssysteem heeft weinig echte aandacht voor toerisme en vervuiling en vernietiging van de natuur worden nauwelijks bestraft.
Toerisme vereist een geïntegreerde aanpak waarbij het land als geheel moet bepalen waar het zich over een paar jaar wil bevinden en welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen. Toerisme is niet iets dat plaatsvindt in een achterkamertje van het toeristenbureau. Toerisme en de toekomst van het toerisme worden bepaald door de acties van alle ministers, door regeringsmedewerkers, bedrijfseigenaren, werknemers en inwoners. Toerisme is meer dan marketing, het is ook ruimtelijke planning, investeren in onderwijs, ondersteunende sectoren die ontwikkeld moeten worden en synergie tussen de sectoren om groei als geheel te bewerkstelligen.
Voor visie is een sterk leiderschap nodig, aldus Chata. Dit is cruciaal voor het bereiken van stroomlijn in de sectordoelen en het sturen van gedrag en besluiten om deze doelen te bereiken. De sector heeft het een aantal jaren zonder leiderschap moeten doen. Chata maakt zich sterk voor een ceo voor de Curaçao Tourist Board en voor een herstructurering van de Curaçao Tourism Development Foundation om dit gat op te vullen.
Om een omslag te kunnen maken in de toeristische sector moeten de ‘3 C’s of life’ worden ingevoerd: ,,We have to make a choice to take a chance or our sector will never change.” De sector moet structureel anders worden benaderd. Chata streeft naar belangrijke veranderingen die de sector en de ontwikkeling van het toerisme kunnen opstarten. Chata dringt al langer aan op het aanstellen van een visionaire leider bij de CTB, een leider die alle stakeholders zal kunnen verenigen met een gedeelde visie. Ook zou Chata een herstructurering van de Curaçao Tourism Development Foundation willen zien zodat de private sector erin wordt vertegenwoordigd en er een speelveld voor alle bedrijven in de sector ontstaat.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).