Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Inspectie voor de Volksgezondheid houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid. De bestaande wetgeving is evenwel sterk verouderd. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Suzy Camelia-Römer wil Nederland om hulp vragen voor modernisering van veelal vooroorlogse wetten.


camelia romerDe Inspectie voor de Volksgezondheid staat onder leiding van inspecteur-generaal Jan Huurman, die per 30 juli van dit jaar door de minister is aangesteld om ‘orde op zaken te stellen’. ,,Bij het ministerie van GMN heb ik een complete wanorde aangetroffen”, zegt Camelia-Römer. ,,Huurman heeft opdracht gekregen de Inspectie van de Volksgezondheid verder te structureren en in te richten. Daarna moet de wetgeving onder de loep worden genomen, want met de bestaande wetten kan de inspectie niet naar behoren functioneren.”
De minister zegt niet de beschikking te hebben over een wetgevingsjurist om de landsverordeningen aan te passen. ,,Die expertise zullen we moeten inhuren. Het beste is om Nederland daarvoor om hulp te vragen, daar bestaat moderne regelgeving voor bescherming van de volksgezondheid immers wel.”
De grootste lacune is er op het gebied van milieu en natuur, aldus de minister. Niet alleen wetgeving ontbreekt, ook de afdeling Milieu & Natuur bestaat nog niet bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. De Inspectie heeft momenteel drie afdelingen: Geneesmiddelen, Gezondheidsbescherming en Gezondheidszorg, elk onder leiding van een inspecteur. De inspectie telt momenteel 18 medewerkers, inclusief inspecteur-generaal Jan Huurman.
De Inspecteur Milieu & Natuur is reeds benoemd. Clifford de Lannoy is als inspecteur belast met de inrichting van de nieuwe afdeling in het gebouw van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao aan de Schouwburgweg. Spoedig zullen ambtenaren van de Milieudienst bij het ministerie van GMN in het IBM-gebouw op Berg Ararat verhuizen naar de Schouwburgweg. Evenals een of twee ambtenaren van de Hygiënische Dienst, die voor 10-10-‘10 op eilandniveau functioneerde, maar bij de oprichting van het Land Curaçao niet is overgeheveld.
Bestrijdingsmiddelen vallen niet onder Milieu & Natuur, maar onder verantwoordelijkheid van Inspecteur Gezondheidsbescherming Sing Pong Lee. De inspecteur beschikt over drie medewerkers voor de registratie van bestrijdingsmiddelen, waaronder insecticiden, pesticiden en fungiciden. Toezicht op het gebruik hiervan - of mensen zich aan de voorgeschreven dosering houden - is er echter niet, zo erkent minister Camelia-Römer. ,,Hoewel er wetgeving is voor toelating en registratie, is het mogelijk dat er op Curaçao bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die uit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid en het milieu niet zouden mogen voorkomen op het eiland. Afgezien van het feit dat er voor veel landbouwgif minder schadelijke alternatieven bestaan. Onze wetgeving houdt daar geen rekening mee.”
De minister erkent dat de controle van lokaal geproduceerd voedsel te wensen overlaat. ,,Als ik zeg dat het een chaos is, meen ik dat serieus. Daar moet hoognodig verandering in komen. Maar eenvoudig is dat niet: er is een pakket wetgeving dat hiervoor gewijzigd en gemoderniseerd dient te worden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.