Aqualectra: Verkorte aanbesteding voor extra capaciteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra hoopt in de eerste helft van komende week een akkoord te bereiken met het Britse bedrijf Aggreko, of mogelijk een andere leverancier van apparatuur voor tijdelijke energievoorziening.

aggreko
Dat laat Aqualectra-directeur Darick Jonis tegenover deze krant weten. ,,De extra capaciteit is nodig om de continue stroomvoorziening op Curaçao te garanderen en te voorkomen dat per wijk moet worden geschakeld.”
Het zou niet de eerste keer zijn dat Aggreko zakendoet met het Curaçaose nutsbedrijf; de leverancier uit Glasgow, Schotland, heeft eerder in opdracht van Aqualectra generatoren op het eiland geïnstalleerd. ,,Aggreko heeft generatoren in de regio klaarstaan, die hoeven niet van ver te komen, maar we zijn nog in onderhandeling over de prijs”, aldus Jonis, die aangeeft dat intussen offertes bij andere bedrijven zijn opgevraagd. Daarover wil hij niets kwijt, behalve dat het om ‘verschillende offertes gaat’ die ‘begin volgende week zullen kunnen worden beoordeeld’.
Aqualectra kampt momenteel met een tekort aan capaciteit voor de algehele stroomvoorziening. Dit is te wijten aan de relatieve windstilte, waarbij de windmolens aan de noordkant een geringe hoeveelheid energie produceren. De tien windmolens nabij Tera Kòrá en de vijf windmolens bij Playa Kanoa zijn normaal gezien goed voor een derde van de Curaçaose stroom. Het stroomverbruik is de laatste weken met het stijgen van de temperaturen toegenomen. Het extreem warme weer, waarvoor de Meteorologische Dienst code geel heeft uitgegeven, noopt bedrijven en particulieren de airco aan of hoger te zetten. ,,Vanwege deze situatie is de aanbestedingsprocedure verkort”, zegt de directeur van Aqualectra, die aangeeft zo snel mogelijk met oplossingen te willen komen, zodat de gemeenschap niet meer geconfronteerd wordt met stroomuitval door schakelen. ,,De tijdsdruk is hoog, dat beseffen we heel goed.”
Als een duurzamere oplossing wordt de dieselcentrale van Aqualectra uitgebreid. Dit bevindt zich momenteel in de contractfase, zo laat Jonis desgevraagd weten. ,,Verwacht wordt dat de uitbreiding medio 2018 kan plaatsvinden.”
Begin 2012 stuurde toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) na eerst de toenmalige directie van Aqualectra te hebben weggewerkt, 22 generatoren van Aggreko - die toen door het nutsbedrijf werden gebruikt - terug en beëindigde het huurcontract met het bedrijf. Schotte wilde met de helft van de bespaarde kosten de eenheden op Mundo Nobo weer opstarten. Deze bleken echter al snel sterk verouderd. Deze centrale is dit jaar nog ontmanteld. Het terugsturen van de Aggreko’s door Schotte werd toen door menigeen ‘prematuur’ genoemd. Ook werd er gevreesd voor een stroomtekort; een vrees die later niet ongegrond bleek.
In april 2013 kwamen de aggreko's weer terug op het eiland, maar alweer ruim een jaar later, in augustus 2014 werden de generatoren bij het verlopen van het contract weer teruggestuurd. Na noodzakelijk onderhoud en nieuwbouw van de installaties aan de Dokweg, werden Wärtsilä-machines naar Curaçao gehaald - vier machines van 35 MW - en werd de gasturbine bij Mundu Nobo van 20 MW vernieuwd. Dit verving de capaciteit van de aggreko’s.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).